Ардчилсан намд юу болоод байна вэ

Twitter Print
2021 оны 01-р сар 27-нд 14:08 цагт
Мэдээний зураг,

Ардчилсан нам УИХ-ын 2016 оны сонгуульд 76 тойрогт 76 хүнийг нэр дэвшүүлж 9 мандат, 2020 оны сонгуульд 29 тойрогт 76 хүнийг нэр дэвшүүлж, 11 мандат тус тус авч, Монгол Улсын Төрийн эрх барих дээд байгууллага – Улсын их хурлын сонгуульд дараалан үнэмлэхүй ялагдал хүлээсэн билээ.

Ардчилсан намд үүсээд буй нөхцөл байдлыг талаар Монголын олон нийт анхааралтай ажиглаж байгаагийн илэрэл нь “Ардчилсан намд юу болоод байна вэ” гэдэгт асуулт билээ. Энэ асуултыг асууж, хариулт хүлээж буй хүмүүст энэхүү нийтлэлийг зориулж байна.

Улс төрийн намын тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.1.-т “Намын дотоод зохион байгуулалт, удирдлагын тогтолцоог намын дүрмээр зохицуулна” гэж заасан ба хуулийн 11.2.-т “Намын дүрэмд дараахь нийтлэг зүйлийг тусгана” гээд Намын дүрэмд тухайн намын өөрийн тодорхойлолт, намын бүтэн болон товчилсон нэр, бэлгэдэл, далбаа, гишүүний эрх, үүрэг, анхан шатны байгууллагыг байгуулах тухай, намын Их болон бусад хуралд төлөөлөгч сонгох, оролцох, удирдах болон хяналтын байгууллага байгуулах, тэдгээрийн бүтэц, зохион байгуулалт, үйл ажиллагааны тухай, намын дүрэм, мөрийн хөтөлбөрт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах журам, намыг өөрчлөн байгуулах, татан буулгах тухай журам, дэг, сонгуульд нэр дэвшүүлэх, боловсон хүчнийг шилж сонгох, хүйсийн тэгш байдлыг хангах зарчим, санхүүгийн эх үүсвэр, намын хөрөнгийн байдал, түүнийг захиран зарцуулах журмыг тусгахаар заасан билээ.

Улс төрийн намын тухай хуульд заасан дагуу Ардчилсан намын 2018.12.05-ны өдөр хуралдсан IX Их хурлаар намын дүрэмд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлт, шинэчлэн баталсан Мөрийн хөтөлбөр /Үзэл баримтлал/-ыг Монгол Улсын Дээд шүүхийн 2019.01.07-ны өдрийн хуралдаанаар хянан хэлэлцээд Улсын бүртгэлд бүртгэсэн билээ. Өөрөөр хэлбэл Улс төрийн намын тухай хуулийн шаардлагыг хангасан Ардчилсан намын Үндсэн дүрэм (ҮД) нь Улсын дээд шүүхэд бүртгэлтэй, хүчин төгөлдөр эрх зүйн акт юм.

Үндсэн дүрэмд Ардчилсан нам нь УИХ-ын сонгуульд хамгийн олон суудал аваагүй тохиолдолд:

- Намын дарга, Дэд дарга, Намын Ерөнхий нарийн бичгийн дарга нарыг огцорсонд тооцно. Намын дарга, Дэд дарга, намын Ерөнхий нарийн бичгийн дарга болон тухайн үеийн УИХ-ын дарга, ерөнхий сайд байсан намын гишүүн нь намын удирдлагын сонгуульд нэр дэвших эрхгүй. (ҮД-ийн 3.10.1.1.);

- Намын Үндэсний бодлогын хороо (ҮБХ)-ны хурлыг УИХ-ын сонгуулийн санал хураалт явагдсан өдрөөс 30 хоногийн дотор хуралдах (ҮД-ийн 3.10.1.2.);

- Намын дарга, Дэд дарга, Намын Ерөнхий нарийн бичгийн дарга нарыг Үндсэн дүрмийн хороо (ҮДХ)-оос огцорсонд тооцсоныг ажлын 5 хоногт багтаан албажуулсныг мэдээлэх (ҮД-ийн 3.10.1.2.1.);

- Намын их хурлыг УИХ-ын сонгуулийн санал хураалт явагдсан өдрөөс хойш 90 хоногт багтаах хийхээр товлох (ҮД-ийн 3.10.1.2.2.);

- Намын Дотоод сонгуулийн хороо (ДоСХ)-оос сонгуульд амжилтгүй оролцсон тойргуудад ҮБХ-ны гишүүний нөхөн сонгуулийг зохион байгуулах (ҮД-ийн 3.10.1.3.);

- Намын Дотоод сонгуулийн хороо (ДоСХ)-оос Намын даргын сонгуулийг зохион байгуулах (ҮД-ийн 3.10.1.4.)-аар тус тус заасан юм.

Мөн Ардчилсан нам нь УИХ-ын сонгуульд хамгийн олон суудал аваагүй тохиолдолд Намын даргыг ҮБХ-ний хурлаар чөлөөлж, Намын их хурлыг зарлана. Энэ тохиолдолд Намын даргын эрх, үүрэг аль нэг дэд даргад шилжих (ҮД-ийн 5.17.6, 5.17.6.1.)-ээр Намын дүрэмд заасан юм.

Ардчилсан нам УИХ-ын 2020 оны сонгуульд хамгийн олон суудал аваагүй тул Намын дарга С.Эрдэнэ

- Намын X их хурлыг 2020 оны 8 сард зарлах хуралдуулах тушаал гаргасан (ҮД-ийн 5.17.4.2)

- Намын тамгыг Дэд дарга Цэвэгдоржийн Туваанд шилжүүлж өгсөн (ҮД-ийн 5.17.6)

- Намын ДоСХ-оос Намын даргын сонгуулийг 2020 оны 8 сард зохион байгуулахаар товлон зарлаж, ҮД-ийн дагуу холбогдох арга хэмжээ авсан билээ.

Намын дарга С.Эрдэнэ 2020.12.22-ы өдөр Намын дэд дарга Ц.Туваан Намын ҮД-ийн дагуу Намын даргын сонгууль зохион байгуулах, ҮБХ-ийг зохион байгуулах, Намын их хурал зарлан хуралдуулах зэрэг үйл ажиллагааг зохион байгуулах үйлдэхүй болон эс үйлдэхүйгээрээ Намын ҮД-ийг удаа дараа зөрчсөн үйлдлүүдийг таслан зогсоох шаардлагатай тул Намын даргын эрх, үүргээ хэрэгжүүлэхээ мэдэгдэж, холбогдох үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн билээ.

Ардчилсан намаас ирүүлсэн хүсэлтийг Монгол Улсын Дээд шүүхийн 2021.01.14-ны өдрийн хуралдаанаар хянан хэлэлцсэн юм.

ШҮҮХ ХУРАЛДААНААР:

1. Ардчилсан намын Х их хурлыг Намын даргын үүрэг гүйцэтгэгч Ц.Туваан цахимаар зарлан хуралдуулахаар зарласан нь Намын дүрэмд заасны дагуу Их хурлыг эрх бүхий этгээд зарласан эсэхийг дүгнэх боломжгүй гэж үзсэн.

2. Намын Их хурлын товийг 14 хоногийн өмнө зарлахаар журмалсан атал Их хурлыг 2020.12.11-ны өдөр зарлаж, 2020.12.18-ны өдөр хуралдуулахаар зарласан нь холбогдох журмыг зөрчсөн гэж үзсэн.

3. Намын Их хурлыг зохион байгуулах удирамжид Их хурлын төлөөлөгчдийн тоог 1400 гэж заасан боловч Хурлын тэмдэглэлд 1432 буюу 100 хувийн ирцтэй гэсэн атлаа 1206 гэсэн, тооллогын комиссын тогтоолд 1432 төлөөлөгч оролцохоос 1018 санал хураалтанд оролцов гэж заасан нь Их хуралд оролцох болсон, түүнчлэн оролцсон төлөөлөгчдийн тоо зөрүүтэй болохыг тогтоосон.

4. Намын дүрэмд зааснаар Их хуралд 906 төлөөлөгч сонгогдохоор байгаа ч тогтоол, тушаалуудаар нийт 715 төлөөлөгч сонгогдож, Говьсүмбэр, Дорноговь аймаг, Чингэлтэй, Налайх, Сонгинохайрхан дүүргээс төлөөлөгч сонгож ирүүлсэн баримт хавсаргагдаагүй тул сонгогдон оролцох зарим төлөөлөгч тодорхой бус болохыг тогтоосон.

5. Түүнчлэн Намын дүрэмд ҮБХ-ний 385, ҮДХ-ний 15, ДоСХ-ны 15 гишүүн тус тус Их хуралд оролцохыг заасан хэдий ч оролцсон нэрс тодорхойгүй гэж үзсэн.

6. Их хуралд төлөөлөгчөөр сонгогдсон болон томилогдсон төлөөлөгчид хэн болох, хурлын товыг хэрхэн мэдэгдсэн нь тогтоогдоогүй гэж дүгнэв.

7. Их хурлаар хэлэлцүүлэх Намын дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах асуудлыг ҮБХ-ний хурлаар хэрхэн хэлэлцсэн нь тодорхойгүй гэж үзэв.

Шүүх хуралдаан дээрх 7 үндэслэлээр Ардчилсан намын Х Их хурал гэх хурлаас баталсан Дүрмийн нэмэлт, өөрчлөлтийг бүртгэхээс татгалзаж шийдвэрлэжээ.

ШҮҮХ ХУРАЛДААНААР:

1. Улсын Дээд шүүхийн 2017.03.15-ны өдрийн 01 дугаар тогтоолоор Ардчилсан намын даргаар С.Эрдэнэ томилогдсоныг бүртгэж, энэ талаар улсын бүртгэлийн гэрчилгээнд бичилт хийснийг тогтоосон.

2. Ардчилсан намыг төлөөлөх эрхтэй этгээд, түүнийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх асуудал маргаантай гэж үзэж Ц.Тувааныг намын даргын үүрэг гүйцэтгэгчээр цахим бүртгэлд бүртгэсэнийг хасч, бусад хүсэлтүүдийг хангахаас татгалзах нь хуульд нийцнэ гэж үзсэн.

Шүүх хуралдаан дээрх 2 үндэслэлээр Улсын Дээд шүүхийн цахим бүртгэлд Ц.Тувааныг Ардчилсан намын даргын үүрэг гүйцэтгэгчээр бүртгэснийг хасч шийдвэрлэжээ.

Мөн Шүүх хуралдаанаас Ардчилсан намын даргын үүрэг гүйцэтгэгчээр томилогдсон тухай тус намын улсын бүртгэлийн гэрчилгээнд бичилт хийлгэх Ц.Тувааны хүсэлтийг хангахаас татгалзаж шийдвэрлэжээ.

ШҮҮХ ХУРАЛДААНААР:

1. Ардчилсан намын өмнө ашиглаж байсан буюу Ц.Тувааны гарын үсгийг баталгаажуулж байсан 1117237845 хяналтын дугаартай тамгыг Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын хяналтын улсын байцаагчийн 2020.12.24-ны өдрийн 6030 дугаар дүгнэлтээр хүчингүй болгож, Улсын бүртгэлийн ерөнхий газраас Ардчилсан намын дарга С.Эрдэнэд 9020120477 хяналтын дугаар бүхий тамга олгосныг тогтоосон.

2. Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.9, 8.10, 8.11-д зааснаар тамга, тэмдгийн дугаар хүчингүй бологх, дахин олгох, тамга, тэмдэг хийлгэх, үйл ажиллагаанд хяналт тавих ажиллагааг Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар хариуцах чиг үүрэгтэйг дурьдсан.

Шүүх хуралдаан дээрх 2 үндэслэлээр Ардчилсан намын тамга, тэмдгийн хяналтын дугаар дахин олгох болон тамга, тэмдгийн мэдээллийн санд бүртгэх хүсэлтийг хүлээн авахаас татгалзаж шийдвэрлэжээ.

Улс төрийн намын тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.9.-т "намын дүрмээр зохицуулах намын дотоод зохион байгуулалт, үйл ажиллагаатай холбоотой маргааныг шүүх шийдвэрлэхгүй. Энэ маргааныг намын эрх бүхий байгууллага хянан шийдвэрлэнэ" гэж, мөн хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.1-д "намын үйл ажиллагаанд намын хяналтын байгууллага хяналт тавина" гэж тус тус заасан тул УЛСЫН ДЭЭД ШҮҮХИЙН ХУРАЛДААНААС дүгнэлт хийх боломжгүйг дурьджээ.

Цэцэгмаагийн Уртнасан

 

Энэ мэдээ танд таалагдаж байвал LIKE хийгээрэй. Танд баярлалаа.
Манай сайт танд таалагдаж байвал LIKE хийгээрэй. Танд баярлалаа.
  АНХААР! Та сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууныг баримтална уу. Ёс бус сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Мэдээний сэтгэгдэлд www.mongolcom.mn хариуцлага хүлээхгүй.
  • elvis

   (41.220.69.114) 2014-05-28 16:46
   • 0
   • 0

   , Сайн байна уу Та бизнесийн зээл хайж байна, Хувийн зээл, орон сууцны, машины зээл, оюутны зээл, өрийн нэгтгэх зээл, барьцаагүй зээл, эрсдлийн гэх мэт хөрөнгийн. та .... бол банк гаргасан зээл байгаа, санхүүгийн татгалзах нэг буюу бөөрөлзгөнө шалтгаан нь эрх мэдэл.! Би хувийн зээлдүүлэгч хэн Erlend байна Бага хүүтэй, хямд үнэтэй нь бизнес эрхлэгчид, хувь хүмүүст 2%-ийн хүүтэй. И-мэйл Холбоо барих: williamelvisloanfirm@gmail.com Зээлийн програм юм. Таны бүтэн нэр: хаяг: Улс: байна: Зээлийн хэмжээ Шаардлагатай: биеэ: Зээлийн хугацаа: холбоо барих утас: факс: Сарын орлого: Хэрэв та зээл авах хэрэгтэй нарийн огноо: Мэргэжил: Санал авах зээлийн өмнө: ТАЙЛБАР: Бид үргэлжлүүлэхээсээ өмнө зайлшгүй шаардлагатай байна зөв зээл. талаар

   Хариулах