594 иргэн "Буянт Ухаа 1" хорооллоос байр авах эрхтэй боллоо

Twitter Print
2014 оны 05-р сар 12-нд 09:37 цагт
Мэдээний зураг,

"Буянт Ухаа 1" хороололд байр захиалсан ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн, залуу гэр бүлийн сугалаа өнгөрсөн бямба гаригт МҮОНТВ-ын 2 дугаар сувгаар шууд явагдсан байна.

Сугалааны үеэр нийт 510 азтан тодорч, байр авах эрхтэй болжээ. Харин залуу гэр бүл гэсэн ангилалд 33.47, 39.47, 42.32 м2 хэмжээтэй нэг өрөө байр захиалсан иргэдийн дунд сугалаа явагдсангүй.

Учир нь нэг өрөө байр захиалсан залуу гэр бүл болон тэдэнд оногдох байрны тоо тэнцсэн тул энэ төрөлд бүртгүүлсэн 84 иргэн сугалаанд оролцохгүйгээр байраа худалдан авах эрхтэй болсон байна. Ингээд азын тэнгэр ивээсэн иргэдийг сугалааг танилцуулж байна.

Ахмад настны 33 м2 хоёр өрөө байрны эрх авсан хүмүүсийн бүртгэлийн дугаар

Зорилтот бүлэг: Ахмад настан
Байрны талбайн хэмжээ: 33 м2 хоёр өрөө байр
Нийт бүртгүүлсэн иргэд: 2392
Сугалаанд оролцох эрх авсан: 1744

Тодорсон азтан: 20      

  1. АН-А-00200
  2. АН-А-00433
  3. АН-А-00140
  4. АН-А-00120
  5. АН-А-00397
  6. АН-А-00216
  7. АН-А-00293
  8. АН-А-00250
  9. АН-А-00021
 10. АН-А-00102
 11. АН-А-00460
 12. АН-А-00105
 13. АН-А-00069
 14. АН-А-00403
 15. АН-А-00143
 16. АН-А-00385
 17. АН-А-00297
 18. АН-А-00282
 19. АН-А-00253
  20.АН-А-00129


Ахмад настны 33.47 м2 нэг өрөө байрны эрх авсан хүмсүүсийн бүртгэлийн дугаар

Зорилтот бүлэг: Ахмад настан
Байрны талбайн хэмжээ:33.47 м2  нэг өрөө байр
Нийт сугалаанд оролцсон: 146
Тодорсон: 20 ширхэг
1. АН-Б-00176
2. АН-Б-00151
3. АН-Б-00126
4. АН-Б-00105
5. АН-Б-00051
6. АН-Б-00038
7. АН-Б-00136
8. АН-Б-00075
9. АН-Б-00100

10.АН-Б-00027
11.АН-Б-00018
12.АН-Б-00023
13.АН-Б-00065
14.АН-Б-00062
15.АН-Б-00116
16.АН-Б-00016
17.АН-Б-00082
18.АН-Б-00153
19.АН-Б-00044
20.АН-Б-00072

Ахмад настны 39.47 м2 нэг өрөө байрны эрх авсан хүмүүсийн бүртгэлийн дугаар

Зорилтот бүлэг: Ахмад настан
Байрны талбайн хэмжээ: 39.47 м2 хоёр өрөө байр
Нийт бүртгүүлсэн иргэд: 160
Сугалаанд оролцох эрх авсан:116
Тодорсон: 20   
1. АН-В-00032
2. АН-В-00051
3. АНВ-00062
4. АН-В-00126
5. АН-В-00114
6. АН-В-00156
7. АН-В-00045
8. АН-В-00120
9. АН-В-00014
10. АН-В-00113
11. АН-В-00044
12. АН-В-00055
13. АН-В-00121
14. АН-В-00053
15. АН-В-00127
16. АН-В-00102
17. АН-В-00074
18. АН-В-00078
19. АН-В-00077
20. АН-В-00041

Ахмад настны 51.78 м2 хоёр өрөө байрны эрх авсан хүмүүсийн бүртгэлийн дугаар

1.АН-Г-00551
2.АН-Г-00274
3.АН-Г-00021
4.АН-Г-00517
5.АН-Г-00550
6.АН-Г-00543
7.АН-Г-00190
8.АН-Г-00283
9.АН-Г-00514
10.АН-Г-00006
11.АН-Г-00410
12.АН-Г-00555
13.АН-Г-00306
14.АН-Г-00207
15.АН-Г-00345
16.АН-Г-00530
17.АН-Г-00376
18.АН-Г-00112
19.АН-Г-00162
20.АН-Г-00101

Ахмад настны 49.72 м2 хоёр өрөө байрны эрх авсан хүмүүсийн бүртгэлийн дугаар

Зорилтот бүлэг: Ахмад настан
Байрны талбайн хэмжээ: 49.72 м2  хоёр өрөө байр
Нийт бүртгүүлсэн иргэд: 668
Сугалаанд оролцох эрх авсан: 496
Тодорсон: 20 ширхэг
1. АН-Д-00386
2. АН-Д-00033
3. АН-Д-00005
4. АН-Д-00170
5. АН-Д-00093
6. АН-Д-00006
7. АН-Д-00339
8. АН-Д-00323
9. АН-Д-00348
10.АН-Д-00260
11.АН-Д-00096
12.АН-Д-00141
13.АН-Д-00407
14.АН-Д-00199
15.АН-Д-00110
16.АН-Д-00418
17.АН-Д-00099
18.АН-Д-00362
19.АН-Д-00375
20.АН-Д-00237

Ахмад настны 42.32 м2 нэг өрөө байрны эрх авсан хүмүүсийн бүртгэлийн дугаар

Байрны талбайн хэмжээ:  42.32 м2  нэг өрөө байр
Нийт бүртгүүлсэн иргэд: 114
Сугалаанд оролцох эрх авсан: 92
Тодорсон: 20 ширхэг
1.      АН-Е-00122
2.      АН-Е-00441
3.      АН-Е-00458
4.      АН-Е-00345
5.      АН-Е-00132
6.      АН-Е-00279
7.      АН-Е-00459
8.      АН-Е-00405
9.      АН-Е-00157
10.    АН-Е-00376
11.     АН-Е-00438
12.    АН-Е-00175
13.    АН-Е-00156
14.    АН-Е-00298
15.    АН-Е-00363
16.   АН-Е-00297
17.   АН-Е-00372
18.   АН-Е-00327
19.   АН-Е-00305
 20.  АН-Е-00325

Ахмад настны 66.88 м2 гурван өрөө байрны эрх авсан хүмүүсийн бүртгэлийн дугаар

Зорилтот бүлэг: Ахмад настан
Байрны талбайн хэмжээ: 66.88 м2 хоёр өрөө байр
Нийт бүртгүүлсэн иргэд: 345
Сугалаанд оролцох эрх авсан: 238  
Тодорсон: 20

1.    АН-Ё-00028
2.    АН-Ё-00127
3.    АН-Ё-00009
4.    АН-Ё-00299
5.    АН-Ё-00137
6.    АН-Ё-00318
7.    АН-Ё-00336
8.    АН-Ё-00415
9.    АН-Ё-00268
10.  АН-Ё-00296
11.  АН-Ё-00015
12.  АН-Ё-00215
13.  АН-Ё-00306
14.  АН-Ё-00312
15.  АН-Ё-00456
16.  АН-Ё-00310
17.  АН-Ё-00291
18.  АН-Ё-00239
19.  АН-Ё-00138
20.  АН-Ё-00295

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний 33 м2 хоёр өрөө байрны эрх авсан хүмүүсийн бүртгэлийн дугаар

Зорилтот бүлэг: Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд
Байрны талбайн хэмжээ:  33 м2 хоёр  өрөө байр
Нийт бүртгүүлсэн иргэд: 217
Сугалаанд оролцох эрх авсан: 128
Тодорсон: 10
1.      ХБИ-А-00041
2.      ХБИ-А-00097
3.      ХБИ-А-00113
4.      ХБИ-А-00085
5.      ХБИ-А-00185
6.      ХБИ-А-00050
7.      ХБИ-А-00165
8.      ХБИ-А-00135
9.      ХБИ-А-00035
10.    ХБИ-А-00074

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний 33.47 м2 нэг өрөө байрны эрх авсан хүмүүсийн бүртгэлийн дугаар

Зорилтот бүлэг: Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд
Байрны талбайн хэмжээ: 33.47 м2  нэг өрөө байр
Нийт бүртгүүлсэн иргэд: 97
Сугалаанд оролцох эрх авсан:53  
Тодорсон: 10
1.    ХБИ-Б-00075
2.    ХБИ-Б-00014
3.    ХБИ-Б-00079
4.    ХБИ-Б-00035
5.    ХБИ-Б-00002
6.    ХБИ-Б-00010
7.    ХБИ-Б-00018
8.    ХБИ-Б-00077
9.    ХБИ-Б-00074
10.  ХБИ-Б-00009

Хөгжлийн бэрхшээлтэй 39.47 м2 нэг өрөө байрны эрх авсан хүмүүсийн бүртгэлийн дугаар

Зорилтот бүлэг: Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд
Байрны талбайн хэмжээ: 39.47 м2  нэгөрөө байр
Нийт бүртгүүлсэн иргэд: 82
Сугалаанд оролцох эрх авсан: 36
Тодорсон: 10
1.      ХБИ-В-00032
2.      ХБИ-В-00002
3.      ХБИ-В-00079
4.      ХБИ-В-00071
5.      ХБИ-В-00077
6.      ХБИ-В-00001
7.      ХБИ-В-00074
8.      ХБИ-В-00059
9.      ХБИ-В-00046
10.   ХБИ-В-00057

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний 51.78 м2 хоёр өрөө байрны эрх авсан хүмүүсийн бүртгэлийн дугаар  

Зорилтот бүлэг: Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд
Байрны талбайн хэмжээ: 51.78 м2 хоёр өрөө байр
Нийт бүртгүүлсэн иргэд: 241
Сугалаанд оролцох эрх авсан: 115
Тодорсон: 10
1.    ХБИ-Г-00114
2.    ХБИ-Г-00040
3.    ХБИ-Г-00148
4.    ХБИ-Г-00140
5.    ХБИ-Г-00219
6.    ХБИ-Г-00119
7.    ХБИ-Г-00167
8.    ХБИ-Г-00225
9.    ХБИ-Г-00008
10.  ХБИ-Г-00215

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний 49.72м2 хоёр өрөө байрны эрх авсан хүмүүсийн бүртгэлийн дугаар

Зорилтот бүлэг: Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд
Байрны талбайн хэмжээ:  39.47 м2  хоёр өрөө байр
Нийт бүртгүүлсэн иргэд:178
Сугалаанд оролцох эрх авсан: 93
Тодорсон: 10
1.      ХБИ-Д-00066
2.      ХБИ-Д-00175
3.      ХБИ-Д-00132
4.      ХБИ-Д-00178
5.      ХБИ-Д-00022
6.      ХБИ-Д-00117
7.      ХБИ-Д-00136
8.      ХБИ-Д-00118
9.      ХБИ-Д-00130
10.   ХБИ-Д-00166

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний 42.32 м2 нэг өрөө байрны эрх авсан хүмүүсийн бүртгэлийн дугаар

Зорилтот бүлэг: Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд
Байрны талбайн хэмжээ: 42.32 м2 нэг өрөө байр
Нийт бүртгүүлсэн иргэд: 36
Сугалаанд оролцох эрх авсан:20

Тодорсон: 10


1.    ХБИ-Е-00138
2.    ХБИ-Е-00126
3.    ХБИ-Е-00123
4.    ХБИ-Е-00150
5.    ХБИ-Е-00051
6.    ХБИ-Е-00153
7.    ХБИ-Е-00089
8.    ХБИ-Е-00121
9.    ХБИ-Е-00092
10.    ХБИ-Е-00124

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний 66.88 м2 гурван өрөө байрны эрх авсан хүмүүсийн бүртгэлийн дугаар

Зорилтот бүлэг: Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд
Байрны талбайн хэмжээ:  66.88 м2  гурван өрөө байр
Нийт бүртгүүлсэн иргэд:130
Сугалаанд оролцох эрх авсан: 55
Тодорсон: 10
1.      ХБИ-Ё-00071
2.      ХБИ-Ё-00087
3.      ХБИ-Ё-00074
4.      ХБИ-Ё-00023
5.      ХБИ-Ё-00136
6.      ХБИ-Ё-00045
7.      ХБИ-Ё-00157
8.      ХБИ-Ё-00107
9.      ХБИ-Ё-00114
10.  ХБИ-Ё- 00030

Залуу гэр бүлийн 33 м2 хоёр өрөө байрны эрх авсан хүмүүсийн бүртгэлийн дугаар

Зорилтот бүлэг: Залуу гэр бүл
Байрны талбайн хэмжээ: 33 м2 хоёр өрөө байр
Нийт бүртгүүлсэн иргэд: 231
Сугалаанд оролцох эрх авсан: 128  
Тодорсон: 
70

1.    ЗГБ-А-00143
2.    ЗГБ-А-00070
3.    ЗГБ-А-00106
4.    ЗГБ-А-00048
5.    ЗГБ-А-00162
6.    ЗГБ-А-00174
7.    ЗГБ-А-00059
8.    ЗГБ-А-00128
9.    ЗГБ-А-00026
10.    ЗГБ-А-00100
11.    ЗГБ-А-00221
12.    ЗГБ-А-00030
13.    ЗГБ-А-00090
14.    ЗГБ-А-00120
15.    ЗГБ-А-00118
16.    ЗГБ-А-00109
17.    ЗГБ-А-00223
18.    ЗГБ-А-00064
19.    ЗГБ-А-00132
20.    ЗГБ-А-00222
21.    ЗГБ-А-00170
22.    ЗГБ-А-00068
23.    ЗГБ-А-00203
24.    ЗГБ-А-00130
25.    ЗГБ-А-00167
26.    ЗГБ-А-00129
27.    ЗГБ-А-00004
28.    ЗГБ-А-00226
29.    ЗГБ-А-00199
30.    ЗГБ-А-00089
31.    ЗГБ-А-00110
32.    ЗГБ-А-00227
33.    ЗГБ-А-00083
34.    ЗГБ-А-00196
35.    ЗГБ-А-00045
36.    ЗГБ-А-00049
37.    ЗГБ-А-00189
38.    ЗГБ-А-00079
39.    ЗГБ-А-00029
40.    ЗГБ-А-00087
41.    ЗГБ-А-00154
42.    ЗГБ-А-00039
43.    ЗГБ-А-00099
44.    ЗГБ-А-00157
45.    ЗГБ-А-00077
46.    ЗГБ-А-00018
47.    ЗГБ-А-00150
48.    ЗГБ-А-00224
49.    ЗГБ-А-00126
50.    ЗГБ-А-00022
51.    ЗГБ-А-00195
52.    ЗГБ-А-00009
53.    ЗГБ-А-00202
54.    ЗГБ-А-00072
55.    ЗГБ-А-00053
56.    ЗГБ-А-00188
57.    ЗГБ-А-00121
58.    ЗГБ-А-00094
59.    ЗГБ-А-00181
60.    ЗГБ-А-00190
61.    ЗГБ-А-00021
62.    ЗГБ-А-00060
63.    ЗГБ-А-00050
64.    ЗГБ-А-00047
65.    ЗГБ-А-00158
66.    ЗГБ-А-00134
67.    ЗГБ-А-00111
68.    ЗГБ-А-00136
69.    ЗГБ-А-00024
70.    ЗГБ-А-00179

Залуу гэр бүлийн 51.78 м2 хоёр өрөө байрны эрх авсан хүмүүсийн бүртгэлийн дугаар

Зорилтот бүлэг: Залуу гэр бүл
Байрны талбайн хэмжээ: 51.78 м2  хоёр өрөө байр
Нийт бүртгүүлсэн иргэд: 511
Сугалаанд оролцох эрх авсан: 284
Тодорсон: 
70
1.      ЗБГ-Г-00261
2.      ЗБГ-Г-00434
3.      ЗБГ-Г-00151
4.      ЗБГ-Г-00161
5.      ЗБГ-Г-00312
6.      ЗБГ-Г-00054
7.      ЗБГ-Г-00066
8.      ЗБГ-Г-00286
9.      ЗБГ-Г-00126
10. ЗБГ-Г-00051
11. ЗБГ-Г-00174
12. ЗБГ-Г-00368
13. ЗБГ-Г-00360
14. ЗБГ-Г-00154
15. ЗБГ-Г-00044
16. ЗБГ-Г-00476
17. ЗБГ-Г-00201
18. ЗБГ-Г-00162
19. ЗБГ-Г-00298
20. ЗБГ-Г-00410
21. ЗБГ-Г-00317
22. ЗБГ-Г-00333
23. ЗБГ-Г-00181
24. ЗБГ-Г-00461
25. ЗБГ-Г-00190
26. ЗБГ-Г-00300
27. ЗБГ-Г-00149
28. ЗБГ-Г-00183
29. ЗБГ-Г-00315
30. ЗБГ-Г-00060
31. ЗБГ-Г-00277
32. ЗБГ-Г-00011
33. ЗБГ-Г-00085
34. ЗБГ-Г-00356
35. ЗБГ-Г-00393
36. ЗБГ-Г-00226
37. ЗБГ-Г-00398
38. ЗБГ-Г-00027
39. ЗБГ-Г-00187
40. ЗБГ-Г-00200
41. ЗБГ-Г-00309
42. ЗБГ-Г-00059
43. ЗБГ-Г-00366
44. ЗБГ-Г-00036
45. ЗБГ-Г-00158
46. ЗБГ-Г-00289
47. ЗБГ-Г-00123
48. ЗБГ-Г-00096
49. ЗБГ-Г-00022
50. ЗБГ-Г-00306
51. ЗБГ-Г-00304
52. ЗБГ-Г-00431
53. ЗБГ-Г-00119
54. ЗБГ-Г-00228
55. ЗБГ-Г-00359
56. ЗБГ-Г-00031
57. ЗБГ-Г-00192
58. ЗБГ-Г-00184
59. ЗБГ-Г-00196
60. ЗБГ-Г-00272
61. ЗБГ-Г-00497
62. ЗБГ-Г-00148
63. ЗБГ-Г-00242
64. ЗБГ-Г-00143
65. ЗБГ-Г-00072
66. ЗБГ-Г-00109
67. ЗБГ-Г-00403
68. ЗБГ-Г-00296
69. ЗБГ-Г-00006
70. ЗБГ-Г-00015

Залуу гэр бүлийн 49.72 м2 хоёр өрөө байрны эрх авсан хүмүүсийн бүртгэлийн дугаар

Зорилтот бүлэг: Залуу гэр бүл
Байрны талбайн хэмжээ: 49.72 м2 хоёр өрөө байр
Нийт бүртгүүлсэн иргэд: 344
Сугалаанд оролцох эрх авсан:
187
Тодорсон: 70   

1.    ЗГБ-Д-00245
2.    ЗГБ-Д-00299
3.    ЗГБ-Д-00221
4.    ЗГБ-Д-00325
5.    ЗГБ-Д-00309
6.    ЗГБ-Д-00227
7.    ЗГБ-Д-00339
8.    ЗГБ-Д-00104
9.    ЗГБ-Д-00093
10.    ЗГБ-Д-00090
11.    ЗГБ-Д-00021
12.    ЗГБ-Д-00131
13.    ЗГБ-Д-00038
14.    ЗГБ-Д-00116
15.    ЗГБ-Д-00243
16.    ЗГБ-Д-00124
17.    ЗГБ-Д-00019
18.    ЗГБ-Д-00068
19.    ЗГБ-Д-00141
20.    ЗГБ-Д-00132
21.    ЗГБ-Д-00256
22.    ЗГБ-Д-00281
23.    ЗГБ-Д-00257
24.    ЗГБ-Д-00072
25.    ЗГБ-Д-00232
26.    ЗГБ-Д-00065
27.    ЗГБ-Д-00066
28.    ЗГБ-Д-00223
29.    ЗГБ-Д-00180
30.    ЗГБ-Д-00171
31.    ЗГБ-Д-00051
32.    ЗГБ-Д-00045
33.    ЗГБ-Д-00001
34.    ЗГБ-Д-00005
35.    ЗГБ-Д-00336
36.    ЗГБ-Д-00215
37.    ЗГБ-Д-00100
38.    ЗГБ-Д-00303
39.    ЗГБ-Д-00214
40.    ЗГБ-Д-00318
41.    ЗГБ-Д-00004
42.    ЗГБ-Д-00244
43.    ЗГБ-Д-00205
44.    ЗГБ-Д-00024
45.    ЗГБ-Д-00154
46.    ЗГБ-Д-00080
47.    ЗГБ-Д-00228
48.    ЗГБ-Д-00291
49.    ЗГБ-Д-00170
50.    ЗГБ-Д-00337
51.    ЗГБ-Д-00209
52.    ЗГБ-Д-00002
53.    ЗГБ-Д-00174
54.    ЗГБ-Д-00224
55.    ЗГБ-Д-00238
56.    ЗГБ-Д-00035
57.    ЗГБ-Д-00067
58.    ЗГБ-Д-00323
59.    ЗГБ-Д-00158
60.    ЗГБ-Д-00305
61.    ЗГБ-Д-00217
62.    ЗГБ-Д-00044
63.    ЗГБ-Д-00081
64.    ЗГБ-Д-00129
65.    ЗГБ-Д-00034
66.    ЗГБ-Д-00277
67.    ЗГБ-Д-00287
68.    ЗГБ-Д-00314
69.    ЗГБ-Д-00009
70.    ЗГБ-Д-00010
 
Залуу гэр бүлийн 66.88 м2 гурван өрөө байрны эрх авсан хүмүүсийн бүртгэлийн дугаар

Зорилтот бүлэг: Залуу гэр бүл
Байрны талбайн хэмжээ:  66.88  м2  гурван өрөө байр
Нийт бүртгүүлсэн иргэд: 450
Сугалаанд оролцох эрх авсан: 244
Тодорсон: 70

 1. ЗБГ-Ё-00469
 2. ЗБГ-Ё-00353
 3. ЗБГ-Ё-00095
 4. ЗБГ-Ё-00475
 5. ЗБГ-Ё-00210
 6. ЗБГ-Ё-00299
 7. ЗБГ-Ё-00069
 8. ЗБГ-Ё-00116
 9. ЗБГ-Ё-00406
10. ЗБГ-Ё-00403
11. ЗБГ-Ё-00249
12. ЗБГ-Ё-00046
13. ЗБГ-Ё-00213
14. ЗБГ-Ё-00373
15. ЗБГ-Ё-00196
16. ЗБГ-Ё-00464
17. ЗБГ-Ё-00426
18. ЗБГ-Ё-00457
19. ЗБГ-Ё-00079
20. ЗБГ-Ё-00317
21. ЗБГ-Ё-00194
22. ЗБГ-Ё-00332
23. ЗБГ-Ё-00468
24. ЗБГ-Ё-00374
25. ЗБГ-Ё-00165
26. ЗБГ-Ё-00388
27. ЗБГ-Ё-00036
28. ЗБГ-Ё-00242
29. ЗБГ-Ё-00305
30. ЗБГ-Ё-00263
31. ЗБГ-Ё-00341
32. ЗБГ-Ё-00497
33. ЗБГ-Ё-00467
34. ЗБГ-Ё-00212
35. ЗБГ-Ё-00359
36. ЗБГ-Ё-00307
37. ЗБГ-Ё-00054
38. ЗБГ-Ё-00011
39. ЗБГ-Ё-00168
40. ЗБГ-Ё-00277
41. ЗБГ-Ё-00003
42. ЗБГ-Ё-00419
43. ЗБГ-Ё-00203
44. ЗБГ-Ё-00297
45. ЗБГ-Ё-00100
46. ЗБГ-Ё-00075
47. ЗБГ-Ё-00142
48. ЗБГ-Ё-00072
49. ЗБГ-Ё-00211
50. ЗБГ-Ё-00195
51. ЗБГ-Ё-00204
52. ЗБГ-Ё-00448
53. ЗБГ-Ё-00138
54. ЗБГ-Ё-00412
55. ЗБГ-Ё-00020
56. ЗБГ-Ё-00459
57. ЗБГ-Ё-00422
58. ЗБГ-Ё-00477
59. ЗБГ-Ё-00423
60. ЗБГ-Ё-00034
61. ЗБГ-Ё-00379
62. ЗБГ-Ё-00085
63. ЗБГ-Ё-00240
64. ЗБГ-Ё-00032
65. ЗБГ-Ё-00498
66. ЗБГ-Ё-00066
67. ЗБГ-Ё-00258
68. ЗБГ-Ё-00016
69. ЗБГ-Ё-00485
70. ЗБГ-Ё-00047

 

Сэтгүүлч Г.Ганчимэг

E-mail: mongolcom.mn@gmail.com
Утас: 76110303, 76110505

Энэ мэдээ танд таалагдаж байвал LIKE хийгээрэй. Танд баярлалаа.
Манай сайт танд таалагдаж байвал LIKE хийгээрэй. Танд баярлалаа.
    АНХААР! Та сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууныг баримтална уу. Ёс бус сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Мэдээний сэтгэгдэлд www.mongolcom.mn хариуцлага хүлээхгүй.