Эрх чөлөөгөө хасуулсан хэн ч ээжийгээ эргэн санадаг юм байна даа...

Twitter Print </