Баянхонгор аймгийн урлаг соёлын өдрүүд Баян-овоо сумаас эхэллээ