01 сарын 06-ны өдөр замын хөдөлгөөний дүрэм зөрчсөн жолооч нарын мэдээлэл

Twitter Print
2015 оны 01-р сар 08-нд 08:29 цагт
Мэдээний зураг,

Улаанбаатар хотын Замын хөдөлгөөний удирдлагын төв, Замын цагдаагийн газартай хамтран зөрчил илрүүлэгч хяналтын камерын тусламжтайгаар замын хөдөлгөөний дүрэм зөрчсөн жолооч нарт хариуцлага тооцон ажиллаж байна. 2015 оны  1 дүгээр сарын 06-ны өдөр 886 зөрчил гарчээ. Үүнээс улаан гэрлэн дохионы 325 зөрчил бүртгэгдсэн бол хурд хэтрүүлсэн 563 зөрчил бүртгэгдсэн байна. "Замын хөдөлгөөний хяналтын камераар илрүүлсэн зөрчилд хариуцлага тооцох журам”-ыг мөрдөж эхэлснээс хойш гарч болзошгүй зам тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлж, замын хөдөлгөөний зөрчил буурч байгаа юм.

01 дүгээр сарын 06-ны өдөр зөрчил гаргасан жолооч нарын мэдээллийг хүснэгтээр танилцуулъя.

PassDate

PlateNumber

ReasonCode

Violation Info

1

2015/01/06 15:26:01

0015УБӨ

SIGNAL

RED / 0.144

2

2015/01/06 14:48:48

0129УНЗ

SIGNAL

RED / 0.198

3

2015/01/06 16:51:16

0558УНЭ

SIGNAL

RED / 0.221

4

2015/01/06 09:21:18

0629УБП

SIGNAL

RED / 0.073

5

2015/01/06 12:59:32

0671УБН

SIGNAL

RED / 0.145

6

2015/01/06 16:43:15

0770УНҮ

SIGNAL

RED / 0.17

7

2015/01/06 10:30:00

0943УНВ

SIGNAL

RED / 0.126

8

2015/01/06 11:35:31

0999УБЧ

SIGNAL

RED / 0.188

9

2015/01/06 15:31:30

1084УНЕ

SIGNAL

RED / 0.074

10

2015/01/06 11:34:00

1391ОРО

SIGNAL

RED / 0.056

11

2015/01/06 12:37:59

1404УНЦ

SIGNAL

RED / 0.057

12

2015/01/06 11:24:52

1416УНО

SIGNAL

RED / 0.072

13

2015/01/06 03:57:41

1416УНС

SIGNAL

RED / 3.494

14

2015/01/06 15:09:31

1551УБГ

SIGNAL

RED / 0.089

15

2015/01/06 13:51:18

1570УНА

SIGNAL

RED / 0.101

16

2015/01/06 10:24:56

1669УБА

SIGNAL

RED / 0.225

17

2015/01/06 01:14:36

1821УНЭ

SIGNAL

RED / 0.292

18

2015/01/06 11:21:14

1942УНА

SIGNAL

RED / 0.096

19

2015/01/06 14:22:52

1975УНЛ

SIGNAL

RED / 0.477

20

2015/01/06 14:05:31

2146УБӨ

SIGNAL

RED / 0.082

21

2015/01/06 13:41:31

2179УБХ

SIGNAL

RED / 0.357

22

2015/01/06 15:04:01

2456УНҮ

SIGNAL

RED / 0.119

23

2015/01/06 17:49:42

2615УНС

SIGNAL

RED / 0.046

24

2015/01/06 07:17:33

2619УНБ

SIGNAL

RED / 0.207

25

2015/01/06 10:51:34

2645УБТ

SIGNAL

RED / 0.349

26

2015/01/06 12:24:13

2651УНИ

SIGNAL

RED / 0.111

27

2015/01/06 11:06:00

2660УБН

SIGNAL

RED / 0.05

28

2015/01/06 12:10:00

3020УНК

SIGNAL

RED / 0.16

29

2015/01/06 13:54:53

3044УБУ

SIGNAL

RED / 0.411

30

2015/01/06 11:04:01

3051УБА

SIGNAL

RED / 0.106

31

2015/01/06 10:39:31

3061УНА

SIGNAL

RED / 0.09

32

2015/01/06 16:47:14

3103УБА

SIGNAL

RED / 0.045

33

2015/01/06 16:49:15

3104УБҮ

SIGNAL

RED / 0.116

34

2015/01/06 22:17:51

3150УНО

SIGNAL

RED / 0.052

35

2015/01/06 14:31:32

3154УНЭ

SIGNAL

RED / 0.068

36

2015/01/06 11:13:32

3210УНН

SIGNAL

RED / 0.119

37

2015/01/06 18:15:43

3255УНИ

SIGNAL

RED / 0.105

38

2015/01/06 04:52:42

3548УНЦ

SIGNAL

RED / 1.933

39

2015/01/06 11:15:32

3676УНД

SIGNAL

RED / 0.087

40

2015/01/06 16:18:41

3995УНК

SIGNAL

RED / 0.057

41

2015/01/06 11:54:52

4218УНП

SIGNAL

RED / 0.325

42

2015/01/06 14:45:32

4514ДУА

SIGNAL

RED / 0.031

43

2015/01/06 01:37:47

4576УНР

SIGNAL

RED / 1.598

44

2015/01/06 10:57:25

4605УНИ

SIGNAL

RED / 0.18

45

2015/01/06 01:14:35

4881УНУ

SIGNAL

RED / 0.143

46

2015/01/06 13:11:31

4928УНЭ

SIGNAL

RED / 0.074

47

2015/01/06 15:23:31

5065БРА

SIGNAL

RED / 0.123

48

2015/01/06 14:34:01

5116УНГ

SIGNAL

RED / 0.114

49

2015/01/06 15:25:35

5160УБН

SIGNAL

RED / 0.465

50

2015/01/06 10:07:32

5185УНЗ

SIGNAL

RED / 0.084

51

2015/01/06 14:55:30

5193УНЕ

SIGNAL

RED / 0.04

52

2015/01/06 10:57:31

5248УНЕ

SIGNAL

RED / 0.095

53

2015/01/06 15:30:01

5254УБЛ

SIGNAL

RED / 0.098

54

2015/01/06 10:28:01

5260УНГ

SIGNAL

RED / 0.236

55

2015/01/06 11:46:00

5464УБЦ

SIGNAL

RED / 0.072

56

2015/01/06 16:57:15

5480УБП

SIGNAL

RED / 0.054

57

2015/01/06 09:42:56

5525УНЧ

SIGNAL

RED / 0.468

58

2015/01/06 10:29:18

5583БНХ

SIGNAL

RED / 0.096

59

2015/01/06 16:45:14

5680УБА

SIGNAL

RED / 0.066

60

2015/01/06 11:16:01

5715УБЧ

SIGNAL

RED / 0.08

61

2015/01/06 15:14:00

5743УНВ

SIGNAL

RED / 0.113

62

2015/01/06 16:25:09

6058УНИ

SIGNAL

RED / 0.068

63

2015/01/06 11:37:30

6484УНЕ

SIGNAL

RED / 0.108

64

2015/01/06 13:07:33

6506УНК

SIGNAL

RED / 0.327

65

2015/01/06 16:29:14

6533УНВ

SIGNAL

RED / 0.084

66

2015/01/06 14:19:32

6543УНХ

SIGNAL

RED / 0.129

67

2015/01/06 13:41:29

6585ХӨА

SIGNAL

RED / 0.131

68

2015/01/06 00:51:52

7048УНХ

SIGNAL

RED / 1.63

69

2015/01/06 14:01:58

7221УНИ

SIGNAL

RED / 0.063

70

2015/01/06 12:43:31

7421УНР

SIGNAL

RED / 0.038

71

2015/01/06 14:44:01

7433УБЕ

SIGNAL

RED / 0.165

72

2015/01/06 13:35:32

7504УБЧ

SIGNAL

RED / 0.187

73

2015/01/06 12:18:01

7613УБЯ

SIGNAL

RED / 0.147

74

2015/01/06 13:07:31

7613УБЯ

SIGNAL

RED / 0.1

75

2015/01/06 11:43:31

7718УНВ

SIGNAL

RED / 0.046

76

2015/01/06 21:25:17

7938УНЭ

SIGNAL

RED / 0.633

77

2015/01/06 17:31:50

7968УБҮ

SIGNAL

RED / 0.271

78

2015/01/06 11:24:54

8093УБЛ

SIGNAL

RED / 0.299

79

2015/01/06 10:48:45

8172УНЧ

SIGNAL

RED / 0.175

80

2015/01/06 10:05:31

8464УНХ

SIGNAL

RED / 0.085

81

2015/01/06 13:13:30

8750УНХ

SIGNAL

RED / 0.035

82

2015/01/06 15:03:32

8754УНД

SIGNAL

RED / 0.109

83

2015/01/06 11:12:00

8919УНД

SIGNAL

RED / 0.055

84

2015/01/06 10:27:31

8938УНҮ

SIGNAL

RED / 0.095

85

2015/01/06 09:53:20

8943УНИ

SIGNAL

RED / 0.304

86

2015/01/06 10:35:31

8999УНЦ

SIGNAL

RED / 0.091

87

2015/01/06 14:33:32

9399УНЛ

SIGNAL

RED / 0.054

88

2015/01/06 15:43:31

9411УБҮ

SIGNAL

RED / 0.203

89

2015/01/06 12:42:50

9481УНН

SIGNAL

RED / 0.224

90

2015/01/06 11:41:31

9636УНВ

SIGNAL

RED / 0.031

91

2015/01/06 12:37:18

9663УНМ

SIGNAL

RED / 0.148

92

2015/01/06 15:00:02

9829УБҮ

SIGNAL

RED / 0.198

 

PassDate

PlateNumber

Violation Info

ReasonCode

1

2015/01/06 00:25:39

0464УНЯ

69km/h

SPEED

2

2015/01/06 00:37:04

0959УНН

79km/h

SPEED

3

2015/01/06 00:47:29

3164УНҮ

68km/h

SPEED

4

2015/01/06 01:00:22

7342УНИ

73km/h

SPEED

5

2015/01/06 01:13:01

4302УНТ

68km/h

SPEED

6

2015/01/06 01:24:58

4338УНБ

70km/h

SPEED

7

2015/01/06 01:32:33

1530УБА

69km/h

SPEED

8

2015/01/06 01:37:28

0691УБҮ

81km/h

SPEED

9

2015/01/06 01:50:15

6080УНГ

73km/h

SPEED

10

2015/01/06 02:02:11

6934УНӨ

67km/h

SPEED

11

2015/01/06 02:37:56

0104УНП

73km/h

SPEED

12

2015/01/06 02:55:51

9152УБҮ

66km/h

SPEED

13

2015/01/06 02:57:55

6271УНЯ

69km/h

SPEED

14

2015/01/06 03:05:56

5872УНӨ

71km/h

SPEED

15

2015/01/06 03:08:06

5593УНБ

71km/h

SPEED

16

2015/01/06 03:12:35

1190УНТ

84km/h

SPEED

17

2015/01/06 03:25:03

7404УНР

74km/h

SPEED

18

2015/01/06 03:44:28

0755УБП

85km/h

SPEED

19

2015/01/06 04:22:32

4901УНБ

79km/h

SPEED

20

2015/01/06 04:32:38

4756УБС

74km/h

SPEED

21

2015/01/06 04:44:20

4682УБӨ

67km/h

SPEED

22

2015/01/06 05:24:12

0896СЭҮ

71km/h

SPEED

23

2015/01/06 05:30:35

8375УБН

109km/h

SPEED

24

2015/01/06 05:34:59

8579УНГ

66km/h

SPEED

25

2015/01/06 05:44:23

3838УБИ

73km/h

SPEED

26

2015/01/06 05:47:00

9797УНӨ

73km/h

SPEED

27

2015/01/06 06:02:16

9412УБК

76km/h

SPEED

28

2015/01/06 06:05:38

7425УБА

68km/h

SPEED

29

2015/01/06 06:12:28

9261УНО

71km/h

SPEED

30

2015/01/06 06:13:38

0002УНЗ

90km/h

SPEED

31

2015/01/06 06:19:18

4666УНУ

75km/h

SPEED

32

2015/01/06 06:43:43

0003УНЯ

80km/h

SPEED

33

2015/01/06 06:50:07

2739УНК

72km/h

SPEED

34

2015/01/06 08:37:28

7445УНП

69km/h

SPEED

35

2015/01/06 08:41:29

1010НАА

67km/h

SPEED

36

2015/01/06 09:14:07

0313УБК

79km/h

SPEED

37

2015/01/06 09:35:28

6087УНС

66km/h

SPEED

38

2015/01/06 10:19:08

3214УББ

66km/h

SPEED

39

2015/01/06 10:33:18

8408УНЯ

77km/h

SPEED

40

2015/01/06 10:57:32

0068УНА

77km/h

SPEED

41

2015/01/06 11:23:43

5825УНО

68km/h

SPEED

42

2015/01/06 11:39:25

1191УНО

74km/h

SPEED

43

2015/01/06 11:46:28

5704УНУ

70km/h

SPEED

44

2015/01/06 12:26:43

5700УБП

67km/h

SPEED

45

2015/01/06 12:30:50

0900УБУ

79km/h

SPEED

46

2015/01/06 12:43:53

5183БРА

70km/h

SPEED

47

2015/01/06 12:47:43

3999УНЕ

66km/h

SPEED

48

2015/01/06 13:27:01

2211УБК

75km/h

SPEED

49

2015/01/06 13:49:00

1566УБҮ

68km/h

SPEED

50

2015/01/06 13:52:47

9556ӨМӨ

71km/h

SPEED

51

2015/01/06 14:02:41

1203УНС

71km/h

SPEED

52

2015/01/06 14:56:52

0973УНЛ

71km/h

SPEED

53

2015/01/06 14:58:59

9139УНА

71km/h

SPEED

54

2015/01/06 15:07:35

0078УНР

83km/h

SPEED

55

2015/01/06 15:13:45

1739УНТ

69km/h

SPEED

56

2015/01/06 15:17:52

1751УНЧ

78km/h

SPEED

57

2015/01/06 15:19:40

2228УБЯ

74km/h

SPEED

58

2015/01/06 15:37:21

4964УНТ

73km/h

SPEED

59

2015/01/06 15:58:33

4983УНБ

77km/h

SPEED

60

2015/01/06 16:15:38

2998УНР

67km/h

SPEED

61

2015/01/06 16:23:45

3189УНЭ

67km/h

SPEED

62

2015/01/06 16:34:37

8178УБҮ

79km/h

SPEED

63

2015/01/06 17:30:50

9359УНР

70km/h

SPEED

64

2015/01/06 18:04:52

7405УНЗ

84km/h

SPEED

65

2015/01/06 19:33:43

8056УНИ

71km/h

SPEED

66

2015/01/06 19:40:55

0568УНП

68km/h

SPEED

67

2015/01/06 21:04:15

3903УНЗ

66km/h

SPEED

68

2015/01/06 21:15:58

0774УНЧ

78km/h

SPEED

69

2015/01/06 21:38:20

0033УБЧ

78km/h

SPEED

70

2015/01/06 21:38:59

8550УНӨ

66km/h

SPEED

71

2015/01/06 23:51:38

9262УБА

74km/h

SPEED

72

2015/01/06 23:52:02

8672УНБ

71km/h

SPEED

73

2015/01/06 23:54:46

7980УНД

80km/h

SPEED

74

2015/01/06 21:43:36

9949УНВ

72km/h

SPEED

75

2015/01/06 21:43:51

3630УНС

73km/h

SPEED

76

2015/01/06 22:04:34

0318УНС

76km/h

SPEED

77

2015/01/06 22:21:10

1318УНУ

69km/h

SPEED

78

2015/01/06 22:30:47

7658УНМ

79km/h

SPEED

79

2015/01/06 22:44:32

1388УНӨ

66km/h

SPEED

80

2015/01/06 22:46:46

0066УБО

70km/h

SPEED

81

2015/01/06 22:57:34

4163УБЕ

81km/h

SPEED

82

2015/01/06 22:57:54

1283УНБ

72km/h

SPEED

83

2015/01/06 23:10:17

9201УБА

72km/h

SPEED

84

2015/01/06 23:15:37

0100УНГ

72km/h

SPEED

85

2015/01/06 23:16:45

2377УБУ

73km/h

SPEED

86

2015/01/06 23:29:45

1009УНП

71km/h

SPEED

 

 

Энэ мэдээ танд таалагдаж байвал LIKE хийгээрэй. Танд баярлалаа.
Манай сайт танд таалагдаж байвал LIKE хийгээрэй. Танд баярлалаа.
    АНХААР! Та сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууныг баримтална уу. Ёс бус сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Мэдээний сэтгэгдэлд www.mongolcom.mn хариуцлага хүлээхгүй.