2019 оны 02-р сар 10-нд 12:20 цагт

“Урвуулагч” хэмээх шороон гахай жилд 12 жилтний ерөнхий төлөв, засал

ХУЛГАНА жилтнүүдийн жилийн зурлага ШОРООН ГАХАЙ жилд 2019 онд

НИЙТЛЭГ ТӨЛӨВ: Сүлд, хийморь лүндаа дорой. Ажил үйлсэд саад учрах. Хэл үг, атаа жөтөө үгүй. Мөнхийн хуралд өргөл өргө, даган баяс. Хийморийн дарцаг хийсгэ. Засал: Сүлд, Суудлын өнцөг, эр: Үгүйрлийн үүд, эм: Хагацлын үүд хаалга. Уншуулах ном: Алтангаанжуур, Цэвэгмэдийн чого, Улаан юм, Сундуй, Алтангэрэл, Мандал өргүүл.

-1924 он. Модон хулгана: Нас нь: 96. Эрүүл мэнд, буян хишиг нь сайн.

Эр нь: Хийд суусан, 6 цагаан мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Төмөр үхэр. Шар, цагаан эд, хувцас бүү ав. Засал: Нашидүрсүм, Гогэг, Ангараг гарагийг (билгийн-29) сар бүр тахиул.. Уншуулах ном: Дашзэвэг, Дашдондов, Цагаан шүхэрт, До палчин, Нити, Доржнамжом уншуул.

Эм нь: Ууланд суусан, 4 ногоон мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Гал тахиа. Шар, ногоон, хөх эд, хувцас бүү ав. Засал: Нашидүрсүм, Усан балин өргө. Раху гарагийг (шинийн-8) сар бүр тахиул. Уншуулах ном: Дашдондов, Доржнамжом, Алтангэрэл, Лүмбэнгарав, Лусын сан, Цагаан шүхэрт.

-1936 он. Гал хулгана: Нас нь: 84. Эрүүл мэнд, буян хишиг нь дунд.

Эр нь: Огторгуйд суусан, 4 ногоон мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Төмөр үхэр. Шар, ногоон, хөх эд, хувцас бүү ав. Засал нь: Усан балин өргө, Буд гарагийг (шинийн-3) сар бүр тахиул.. Уншуулах ном: Дашзэвэг, Дашдондов, Алтангэрэл, Лүмбэнгарав, Лусын сан,  Намхайнинбо, 13 сан.

Эм нь: Шороонд суусан, 8 цагаан мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Төмөр тахиа. Шар, цагаан эд, хувцас бүү ав. Засал нь: Суудал/харш/, Бархасвадь гарагийг (билгийн-25) сар бүр тахиул. Уншуулах ном: Дашдондов, Доржнамжом, Алтангэрэл, Саянинбуу. «Сац» 1000 дэлс. Газар усаа тахь.

1948 он. Шороон хулгана: Нас нь: 72. Эрүүл мэнд, буян хишиг нь маш сайн.

Эр нь: Хийд суусан, 6 цагаан мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Төмөр үхэр. Шар, цагаан эд, хувцас бүү ав. Засал нь: Нашидүрсүм, Гүмэг/жил/, Бархасвадь гарагийг (билгийн-25) сар бүр тахиул. Уншуулах ном: Дашзэвэг, Дашдондов, Цагаан шүхэрт, До палчин, Нити, Доржнамжом уншуул.

Эм нь: Ууланд суусан, 7 улаан мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Модон тахиа. Шар, улаан эд, хувцас бүү ав. Засал нь: Нашидүрсүм, Гогэг, Гүмэг/жил/, Амин золиг, Буд гарагийг (шинийн-3) сар бүр тахиул.. Уншуулах ном: Ариун сан, Цагаан шүхэрт, Дашдондов, Доржнамжом.

1960 он. Төмөр хулгана: Нас нь: 60. Буян хишиг нь сайн, эрүүл мэндэд анхаар.

Эр нь: Огторгуйд суусан, 6 цагаан мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Төмөр үхэр. Шар, цагаан эд, хувцас бүү ав. Хурим, үхэгсдийн үйлд бүү оч. Засал нь: Гогэг, Ангараг гарагийг (билгийн-29) сар бүр тахиул. Уншуулах ном: Дашзэвэг, Дашдондов, До палчин, Нити, Доржнамжом, Намхайнинбуу, 13 сан. Нялхас хүүхдэд өглөг өг, Цац 1000 талби.

Эм нь: Шороонд суусан, 4 ногоон мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Шороон тахиа. Шар, ногоон, хөх эд, хувцас бүү ав. Хурим, үхэгсдийн үйлд бүү оч. Засал нь: Суудал/харш/, Раху гарагийг (шинийн-8) сар бүр тахиул.. Уншуулах ном: Дашдондов, Доржнамжом, Алтангэрэл, Лүмбэнгарав, Лусын сан, Саейнинбо. Усан балин өргө, «Сац» 1000 дэлс, Газар усаа тахь.

-1972 он. Усан хулгана: Нас нь: 48. Эрүүл мэнд, буян хишиг нь дорой.

Эр нь: Хийд суусан, 4 ногоон мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Төмөр үхэр. Шар, ногоон, хөх эд бүү ав. Эд, малын гарзтай. Хурим, үхэгсдийн үйлд бүү оч. Засал: Нашидүрсүм, Алтангэрлийн даллага, Усан балин өргө. Буд гарагийг (шинийн-3) сар бүр тахиул.. Уншуулах ном: Цагаан шүхэрт, Дашзэвэг, Дашдондов, Лүмбэнгарав, Лусын сан. Суварга босго, Газар лус тахь.

Эм нь: Ууланд суусан, 8 цагаан мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Усан тахиа. Шар, цагаан эд, хувцас бүү ав. Эд, малын гарзтай. Хурим, үхэгсдийн үйлд бүү оч. Засал нь: Сүлд, Нашидүрсүм, Газрын үүд хаалга/суудал/, Цагаан шүхэртийн догжүр, Амин золиг гаргуул, Мандал өргүүл.Бархасвадь гарагийг (билгийн-25) сар бүр тахиул.. Уншуулах ном: Дашчиравын сан, Заслын 8 ном, 3 гүрэм, Жанаггагдог, Ямбийдончир, Лүмбэнгарав. “Цац” талби, суварга сэргэ.

-1984 он. Модон хулгана: 36. Эрүүл мэнд, буян хишиг нь сайн.

Эр нь: Огторгуйд суусан, 6 цагаан мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Төмөр үхэр. Шар, цагаан эд, хувцас бүү ав. Засал нь: Гүмэг/жил/, Бархасвадь гарагийг (билгийн-25) сар бүр тахиул..Уншуулах ном: Дашзэвэг, Дашдондов, До палчин, Нити, Доржнамжом, Алтангэрэл, Намхайнинбуу, 13 сан. уншуул. Нялхас хүүхдэд өглөг өг, Цац 1000 талби.

Эм нь: Шороонд суусан, 7 улаан мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Гал тахиа. Шар, улаан эд, хувцас бүү ав. Засал нь: Суудал/харш/, Гүмэг/жил/, Гогэг, Амин золиг. Буд гарагийг (шинийн-3) сар бүр тахиул. Уншуулах ном: Дашдондов, Доржнамжом, Алтангэрэл, Шийравнинбуу, Саейнинбо уншуул. 4 гэлэнд гүнцэг өргө. «Сац» 1000 дэлс.

-1996 он. Гал хулгана: Нас нь: 24. Эрүүл мэнд, буян хишиг нь дунд. Шүтээнд даатга, түй мандал өргүүл.

Эр нь: Хийд суусан, 6 цагаан мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Төмөр үхэр. Шар, цагаан эд, хувцас бүү ав. Засал нь: Нашидүрсүм, Гогэг, Ангараг гарагийг (билгийн-29) сар бүр тахиул.. Уншуулах ном: Дашзэвэг, Дашдондов, Цагаан шүхэрт, До палчин, Нити, Доржнамжом уншуул. Газар лус тахь. Нялхас хүүхдэд өглөг өг. Суварга босго, цац 1000 талби.

Эм нь: Ууланд суусан, 4 ногоон мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Төмөр тахиа. Шар, ногоон, хөх эд, хувцас бүү ав. Засал нь: Нашидүрсүм, Раху гарагийг (шинийн-8) сар бүр тахиул.. Уншуулах ном: Дашдондов, Доржнамжом, Алтангэрэл, Лүмбэнгарав, Лусын сан, Цагаан шүхэрт, Ариун сан, Цагаан өвгөний сан. Шүтдэг газар орноо тахь.

-2008 он. Шороон хулгана: Нас нь: 12. Эрүүл мэнд, буян хишиг нь сайн.

Эр нь: Огторгуйд суусан, 4 ногоон мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Төмөр үхэр. Шар, ногоон, хөх эд, хувцас бүү авч өг. Засал нь: Усан балин өргө. Буд гарагийг (шинийн-3) сар бүр тахиул.. Уншуулах ном: Дашзэвэг, Дашдондов, Алтангэрэл, Лүмбэнгарав, Лусын сан,  Намхайнинбо, 13 сан уншуул.

Эм нь: Шороонд суусан, 8 цагаан мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Модон тахиа. Шар, цагаан эд, хувцас бүү авч өг. Засал нь: Суудал/харш/, Бархасвадь гарагийг (билгийн-25) сар бүр тахиул.. Уншуулах ном: Дашдондов, Доржнамжом, Алтангэрэл, Саянинбуу. «Сац» 1000 дэлс. Газар усаа тахь.

ҮХЭР жилтнүүдийн жилийн зурлага ШОРООН ГАХАЙ жилд 2019 онд

uherНИЙТЛЭГ ТӨЛӨВ: Сүлд, хийморь маш сайн. Ажил үйл нь бүтэмжтэй. Эв эе, сэтгэл амар амгалан нэн сайн. Мөнхийн хуралд өргөл өргө, даган баяс. Засал: Үгүйрлийн үүд нээгдсэн хаалга. Уншуулах ном: Алтангаанжуур, Цэвэгмэдийн чого, Улаан юм, Сундуй, Алтангэрэл, Мандал өргүүл.

-1925 он. Модон үхэр: Нас нь: 95. Эрүүл мэнд, буян хишиг нь маш сайн.

Эр нь: Модонд суусан, 9 улаан мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Төмөр хонь. Хөх, ногоон, улаан эд, хувцас бүү ав. Засал нь: Нашидүрсүм, Суудал/харш/, Мэнгэ/9улаан/, Усан балин өргө. Адьяагарагийг (билгийн-27) сар бүр тахиул. Уншуулах ном: Дашзэвэг, Дашдондов, Алтангэрэл, Норжмаагийн сүн, Ариун сан.

Эм нь: Модонд суусан, 9 улаан мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Шороон хонь. Хөх, ногоон, улаан эд, хувцас бүү ав. Засал нь: Нашидүрсүм, Суудал/харш/, Мэнгэ/9 улаан/, Усан балин өргө, Санчир гарагийг (билгийн-19) сар бүр тахиул.. Уншуулах ном: Дашзэвэг, Дашдондов, Алтангэрэл, Норжмаагийн сүн, Ариун сан. Усан балин өргө.

-1937 он. Гал үхэр: Нас нь: 83. Эрүүл мэнд, буян хишиг нь дунд. Шүтээнд даатга, түй мандал өргүүл.

Эр нь: Төмөрт суусан, 7 улаан мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Төмөр хонь. Цагаан, улаан эд, хувцас бүү ав.. Засал нь: Газрын үүд хаалга, Амин золиг, Мэсний хариулга, Санчир гарагийг (билгийн-19) сар бүр тахиул.. Дөрвөн ламд гүнцэг өргө. Уншуулах ном: Дашзэвэг, Дашдондов, Шийравнинбуу, Жадамба, Дүгэр уншуул. Цац 1000 талби.

Эм нь: Төмөрт суусан, 4 ногоон мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Усан хонь. Цагаан, ногоон, хөх эд, хувцас бүү ав. Засал: Газрын үүд хаалга, Мэсний хариулга, Усан балин өргө, Ангараггарагийг (билгийн-29) сар бүр тахиул.. Уншуулах ном: Дашзэвэг, Дашдондов, Лүмбэнгарав, Лусын сан, Жадамба, уншуул. Цац 1000 талби.

-1949 он. Шороон үхэр: Нас нь: 71. Эрүүл мэнд, буян хишиг нь маш сайн.

Эр нь: Модонд суусан, 2 хар мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Төмөр хонь. Хөх, ногоон, хар эд, хувцас бүү ав. Засал: Нашидүрсүм, Суудал /харш/, Усан балин өргө, Сумьяа гарагийг (билгийн-26) сар бүр тахиул.. Уншуулах ном: Дашзэвэг, Дашдондов, Шийрэвнинбуу, Чогжүмүнсэл, Догсом, Нит, Ариун.

Эм нь: Модонд суусан, 5 шар мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Гал хонь. Хөх, ногоон, шар эд, хувцас бүү ав. Засал: Нашидүрсүм, Суудлын /харш/, Усан балин. Сугар гарагийг (шинийн-15) сар бүр тахиул.. Уншуулах ном: Дашзэвэг, Дашдондов, Жамбалсанжид, До палчин, Нит, Ариун сан.

-1961 он. Төмөр үхэр: Нас нь: 59. Буян хишиг нь сайн, эрүүл мэнддээ онцгойлон анхаар.

Эр нь: Төмөрт суусан, 9 улаан мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Төмөр хонь. Цагаан, улаан эд, хувцас бүү ав. Хурим, үхэгсдийн үйлд бүү оч. Засал. Мэнгэ/9улаан/, Газрын үүд хаалга, Алтангэрлийн даллага, Мэсний хариулга хийлгэ, Адьяа гарагийг (билгийн-27) сар бүр тахиул.. Уншуулах ном: Дашзэвэг, Дашдондов, Норжмаагийн сүн, Жадамба, Дүгэр. Цац 1000 талби.

Эм нь: Төмөрт суусан, 9 улаан мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Төмөр хонь. Цагаан, улаан эд, хувцас бүү ав. Хурим, үхэгсдийн үйлд бүү оч. Засал. Мэнгэ/9 улаан/, Газрын үүд хаалга, Алтангэрлийн даллага, Мэсний хариулга хийлгэ, Санчир гарагийг (билгийн-19) сар бүр тахиул.. Уншуулах ном: Дашзэвэг, Дашдондов, Норжмаагийн сүн, Жадамба, Дүгэр. Цац 1000 талби.

-1973 он. Усан үхэр: Нас нь: 47. Эрүүл мэнд, буян хишиг нь маш дорой болой.

Эр нь: Модонд суусан, 7 улаан мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Төмөр хонь. Хөх, ногоон, улаан эд, хувцас бүү ав. Эд, малын гарзтай. Хурим, үхэгсдийн үйлд бүү оч. Засал: Нашидүрсүм, Суудал/харш/, Амин золиг, Усан балин өргө, Санчир гарагийг (билгийн-19) сар бүр тахиул.. Уншуулах ном: Дашзэвэг, Дашдондов, Ширнэн, Нит, Ариун сан. 4 гэлэнд гүнцэг өргө, Цац 1000 талби.

Эм нь: Модонд суусан, 4 ногоон мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Модон хонь. Хөх, ногоон эд, хувцас бүү ав. Эд, малын гарзтай. Хурим, үхэгсдийн үйлд бүү оч. Засал: Нашидүрсүм, Суудал/харш/, Усан балин өргө. Ангараг гарагийг (билгийн-29) сар бүр тахиул.. Уншуулах ном:Дашзэвэг, Дашдондов, Лүмбэнгарав, Лусын сан, Ариун сан. Цац 1000 талби.

-1985 он. Модон үхэр: Нас нь: 35. Эрүүл мэнд, буян хишиг нь маш сайн.

Эр нь: Төмөрт суусан, 2 хар мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Төмөр хонь. Цагаан, хар эд, хувцас бүү ав. Засал: Газрын үүд хаалга, Мэсний хариулга хийлгэ. Сумьяа гарагийг (билгийн-26) сар бүр тахиул.. Уншуулах ном: Дашзэвэг, Дашдондов, Ширнэн, Чогжүмүнсэл, Догсом, Жадамба, Дүгэр.

Эм нь: Төмөрт суусан, 5 шар мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Шороон хонь. Цагаан, шар эд, хувцас бүү ав. Засал: Газрын үүд хаалга, Мэсний хариулга хийлгэ, Сугар гарагийг (шинийн-15) сар бүр тахиул.. Уншуулах ном: Дашзэвэг, Дашдондов, Жамбалсанжид, До палчин, Жадамба.

-1997 он. Гал үхэр: Нас нь: 23. Эрүүл мэнд, буян хишиг нь дунд. Шүтээнд даатга, түй мандал өргүүл.

Эр нь: Модонд суусан, 9 улаан мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Төмөр хонь. Хөх, ногоон, улаан эд, хувцас бүү ав. Засал: Нашидүрсүм, Мэнгэ/9 улаан/, Суудал/харш/, Усан балин, Адьяагарагийг (билгийн-27) сар бүр тахиул.. Уншуулах ном: Дашзэвэг, Дашдондов, Алтангэрлийн даллага, Норжмаагийн сүн.

Эм нь: Модонд суусан, 9 улаан мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Усан хонь. Хөх, ногоон, улаан эд, хувцас бүү ав. Засал: Нашидүрсүм, Мэнгэ/9 улаан/, Суудал/харш/, Усан балин өргө, Санчиргарагийг (билгийн-19) сар бүр тахиул.. Уншуулах ном: Дашзэвэг, Дашдондов, Алтангэрлийн даллага, Норжмаагийн сүн.

-2009 он. Шороон үхэр: Нас нь: 11. Эрүүл мэнд, буян хишиг нь маш сайн.

Эр нь: Төмөрт суусан, 7 улаан мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Төмөр хонь. Цагаан, улаан эд, хувцас бүү ав. Засал: Газрын үүд хаалга, Амин золиг, Мэсний хариулга, Санчир гарагийг (билгийн-19) сар бүр тахиул.. Дөрвөн ламд гүнцэг өргө. Уншуулах ном: Дашзэвэг, Дашдондов, Шийравнинбуу, Жадамба.

Эм нь: Төмөрт суусан, 4 ногоон мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Гал хонь. Цагаан, хөх, ногоон эд, хувцас бүү ав. Засал: Газрын үүд хаалга, Мэсний хариулга, Ангараг гарагийг (билгийн-29) сар бүр тахиул.. Усан балин өргө. Уншуулах ном: Дашзэвэг, Дашдондов, Лүмбэнгарав, Лусын сан, Жадамба.

БАР жилтнүүдийн жилийн зурлага ШОРООН ГАХАЙ жилд 2019 онд

barНИЙТЛЭГ ТӨЛӨВ: Сүлд нь маш сайн. Хийморь лүндаа маш дорой. Аливаа ажил үйл саадтай. Гадна, дотны атаа жөтөө, хэл үг гайгүй. Мөнхийн хуралд өргөл өргө, даган баяс. Засал: Суудлын өнцгийн, Шишид/бага харш жил/. Хийморийн дарцаг хийсгэ. Уншуулах ном: Алтангаанжуур, Цэвэгмэдийн чого, Улаан юм, Сундуй, Алтангэрэл, Мандал өргүүл.

-1926 он. Гал бар: Нас нь: 94. Эрүүл мэнд нь сайн, буян хишиг нь зарлагатай.

Эр нь: Ууланд суусан, 7 улаан мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Төмөр туулай. Шар, улаан эд, хувцас бүү ав. Засал: Амин золиг, Сугар гарагийг (шинийн-15) сар бүр тахиул.. Уншуулах ном:Ширнэн, Цагаан шүхэрт, Ариун сан, Цагаан өвгөний сан. Шүтдэг газар орноо тахь.

Эм нь: Хийд суусан, 9 улаан мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Төмөр туулай. Шар, улаан эд, хувцас бүү ав. Засал: Сүлд, Нашидүрсүм, Алтангэрэлийн даллага, Сумьяа гарагийг (билгийн-26) сар бүр тахиул.. Уншуулах ном:  Норжмаагийн сүн, Цагаан шүхэрт. Газар лус тахь.

-1938 он. Шороон бар: Нас нь: 82. Буян хишиг нь сайн, эрүүл мэнддээ онцгойлон анхаар.

Эр нь: Шороонд суусан, 8 цагаан мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Төмөр туулай. Шар, цагаан эд, хувцас бүү ав. Хурим, үхэгсдийн үйлд бүү оч. Засал: Нашидүрсүм, Мэнгэ/8 цагаан/, Рахугарагийг (шинийн-8) сар бүр тахиул.. Уншуулах ном: Саейнинбуу. Бурхан сахиус тахиул. «Сац» 1000 дэлс. Газар усаа тахь.

Эм нь: Огторгуйд суусан, 7 улаан мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Модон туулай. Шар, улаан эд, хувцас бүү ав. Хурим, үхэгсдийн үйлд бүү оч. Засал: Мэнгэ/7 улаан/, Амин золиг, Жидүгарагийг (билгийн-18) сар бүр тахиул. 4 гэлэнд гүнцэг өргө. Уншуулах ном: Алтангэрэл, Намхайнинбо, 13 сан, Ширнэн.

-1950 он. Төмөр бар: Нас нь: 70. Буян хишиг нь сайн, эрүүл мэнддээ онцгойлон анхаар. Шүтээнд шар тос, хөвөн, шүдэнз, будаа, гурил өргө.

Эр нь: Ууланд суусан, 2 хар мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Төмөр туулай. Шар, хар эд, хувцас бүү ав. Хурим, үхэгсдийн үйлд бүү оч. Засал: Мэнгэ/2 хар/, Жидү гарагийг (билгийн-18) сар бүр тахиул. Уншуулах ном: Шийрэвнинбуу, Чогжүмүнсэл, Догсом, Цагаан шүхэрт, Ариун сан, Цагаан өвгөний сан. Шүтдэг газар орноо тахь.

Эм нь: Хийд суусан, 7 улаан мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Шороон туулай. Шар, улаан эд, хувцас бүү ав. Хурим, үхэгсдийн үйлд бүү оч. Засал: Нашидүрсүм, Мэнгэ/7 улаан/, Гогэг, Амин золиг, Адьяа гарагийг (билгийн-27) сар бүр тахиул.. Уншуулах ном: Шийравнинбуу, Цагаан шүхэрт. 4 гэлэнд гүнцэг өргө. Суварга босго. Газар лус тахь.

-1962 он. Усан бар: Нас нь: 58. Эрүүл мэнд нь сайн, буян хишиг нь зарлагатай.

Эр нь: Шороонд суусан, 7 улаан мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Төмөр туулай. Шар, улаан эд, хувцас бүү ав. Эд, малын гарзтай. Засал: Нашидүрсүм, Амин золиг, Сугар гарагийг (шинийн-15) сар бүр тахиул.. Уншуулах ном: Шийравнинбуу, Саейнинбуу. 4 гэлэнд гүнцэг өргө. «Сац» 1000 дэлс. Газар усаа тахь.

Эм нь: Огторгуйд суусан, 9 улаан мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Усан туулай. Шар, улаан эд, хувцас бүү ав. Эд, малын гарзтай. Засал: Сүлд, Алтангэрэлийн даллага, Сумьяа гарагийг (билгийн-26) сар бүр тахиул.. Уншуулах ном: Норжмаагийн сүн, Алтангэрэл, Намхайнинбо, 13 сан.

-1974 он. Модон бар: Нас нь: 46. Буян хишиг нь сайн, эрүүл мэнддээ онцгойлон анхаар.

Эр нь: Ууланд суусан, 8 цагаан мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Төмөр туулай. Шар, цагаан эд, хувцас бүү ав. Засал: Раху гарагийг (шинийн-8) сар бүр тахиул.. Уншуулах ном: Цагаан шүхэрт, Ариун сан, Цагаан өвгөний сан. Бурхан сахиус тахиул.

Эм нь: Хийд суусан, 7 улаан мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Гал туулай. Шар, улаан эд, хувцас бүү ав. Засал: Нашидүрсүм, Амин золиг, Жидү гарагийг (билгийн-18) сар бүр тахиул.. Уншуулах ном: Шийравнинбуу, Цагаан шүхэрт. 4 гэлэнд гүнцэг өргө. Суварга босго. Газар лус тахь.

-1986 он. Гал бар: Нас нь: 34. Эрүүл мэнд нь сайн, буян хишиг нь зарлагатай.

Эр нь: Шороонд суусан, 2 хар мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Төмөр туулай. Шар, хар эд, хувцас бүү ав. Засал: Нашдүрсүм, Мэнгэ/2 хар/, Жидү гарагийг (билгийн-18) сар бүр тахиул..Уншуулах ном: Шийрэвнинбуу, Чогжүмүнсэл, Догсом, Саейнинбуу. «Сац» 1000 дэлс. Газар усаа тахь.

Эм нь: Огторгуйд суусан, 7 улаан мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Төмөр туулай. Шар, улаан эд, хувцас бүү ав. Засал: Мэнгэ/7 улаан/, Гогэг, Амин золиг, Адьяа гарагийг (билгийн-27) сар бүр тахиул.. 4 гэлэнд гүнцэг өргө. Уншуулах ном: Алтангэрэл, Намхайнинбо, 13 сан, Ширнэн.

-1998 он. Шороон бар: Нас нь: 22. Буян хишиг нь сайн, эрүүл мэнддээ онцгойлон анхаар.

Эр нь: Ууланд суусан, 7 улаан мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Төмөр туулай. Шар, улаан эд, хувцас бүү ав. Хурим, үхэгсдийн үйлд бүү оч. Засал: Амин золиг, Сугар гарагийг (шинийн-15) сар бүр тахиул.. Уншуулах ном: Ширнэн, Цагаан шүхэрт, Ариун сан, Цагаан өвгөний сан. 4 гэлэнд гүнцэг өргө. Шүтдэг газар орноо тахь.

Эм нь: Хийд суусан, 9 улаан мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Модон туулай. Шар, улаан эд, хувцас бүү ав. Хурим, үхэгсдийн үйлд бүү оч. Засал: Сүлд, Нашидүрсүм, Алтангэрэлийн даллага, Сумьяа гарагийг (билгийн-26) сар бүр тахиул.. Уншуулах ном:  Норжмаагийн сүн, Цагаан шүхэрт. Суварга босго. Газар лус тахь.

-2010 он. Төмөр бар: Нас нь: 10. Буян хишиг нь сайн, эрүүл мэнддээ онцгойлон анхаар.

Эр нь: Шороонд суусан, 8 цагаан мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Төмөр туулай. Шар, цагаан эд, хувцас бүү авч өг. Хурим, үхэгсдийн үйлд бүү оч. Засал: Нашидүрсүм, Мэнгэ/8 цагаан/, Рахугарагийг (шинийн-8) сар бүр тахиул.. Уншуулах ном: Саейнинбуу, Загдзүсэм, Цэнд, Банзрагч.

Эм нь: Огторгуйд суусан, 7 улаан мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Шороон туулай. Шар, улаан эд, хувцас бүү авч өг. Хурим, үхэгсдийн үйлд бүү оч. Засал: Мэнгэ/7 улаан/, Амин золиг, Жидүгарагийг (билгийн-18) сар бүр тахиул.. Уншуулах ном: Алтангэрэл, Намхайнинбо, 13 сан, Ширнэн.

ТУУЛАЙ жилтнүүдийн жилийн зурлага ШОРООН ГАХАЙ жилд 2019 онд

tuulaiНИЙТЛЭГ ТӨЛӨВ: Сүлд нь маш сайн. Хийморь лүндаа маш дорой. Ажил үйл саадтай, аливаад нухацтай ханд. Атаа жөтөө, хар цагаан хэл үг гайгүй. Мөнхийн хуралд өргөл өргө, даган баяс. Засал: Түнсүм/ивээл жил/. эм нь Олзын үүд нээгдсэн. Хийморийн дарцаг хийсгэ. Уншуулах ном:Алтангаанжуур, Цэвэгмэдийн чого, Улаан юм, Сундуй, Алтангэрэл, Мандал өргүүл.

-1927 он. Гал туулай: Нас нь: 93. Эрүүл мэнд нь сайн, буян хишиг нь зарлагатай.

Эр нь: Усанд суусан, 9 улаан мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Төмөр үхэр. Хар, улаан эд, хувцас бүү ав.  Засал: Сүлд, Гогэг, Огторгуйн үүд хаалга, Алтангэрлийн даллага, Шавдаг дором, Буд гарагийг (шинийн-3) сар бүр тахиул. Уншуулах ном: Алтангэрэл, Норжмаа, Лүмбэнгарав, Лүйвангон.

Эм нь: Галд суусан, 4 ногоон мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Усан туулай. Улаан, ногоон, хөх эд, хувцас бүү ав. Засал: Нашидүрсүм, Гогэг, Газрын үүд хаалга, Усан балин өргө, Бархасвадь гарагийг (билгийн-25) сар бүр тахиул. Уншуулах ном: Лүмбэнгарав, Лусын сан, Галын сан, Цэнд.

-1939 он. Шороон туулай: Нас нь: 81. Буян хишиг нь сайн, эрүүл мэнддээ онцгойлон анхаар.

Эр нь: Галд суусан, 1 цагаан мэнгэ эрхшээсэн эрхшээсэн, урвасан жил Төмөр үхэр. Улаан, цагаан эд, хувцас бүү ав. Хурим, үхэгсдийн үйлд бүү оч. Засал: Нашидүрсүм, Гүмэг, Газрын үүд хаалга, Түй мандал өргө, Бархасвадь гарагийг (билгийн-25) сар бүр тахиул.. Уншуулах ном:Ариун сан, Алтангэрэл, Цэнд, Галын сан.

Эм нь: Усанд суусан, 2 хар мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Гал туулай. Хар эд, хувцас бүү ав. Хурим, үхэгсдийн үйлд бүү оч. Засал: Гүмэг, Огторгуйн үүд хаалга, Шавдаг дором, Буд гарагийг (шинийн-3) сар бүр тахиул.. Уншуулах ном: Шийрэвнинбуу, Чогжүмүнсэл, Догсом, Лүмбэнгарав, Лүйвангон. уншуул. Газар усаа тахь.

-1951 он. Төмөр туулай: Нас нь: 69. Буян хишиг нь сайн, эрүүл мэнддээ онцгойлон анхаар.

Эр нь: Усанд суусан, 6 цагаан мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Төмөр үхэр. Хар, цагаан эд, хувцас бүү ав. Хурим, үхэгсдийн үйлд бүү оч. Засал: Гогэг, Огторгуйн үүд хаалга, Шавдаг дором, Ангараг гарагийг (билгийн-29) сар бүр тахиул.. Уншуулах ном: До палчин, Нити, Доржнамжом, Лүмбэнгарав, Лүйвангон. Нялхас хүүхдэд өглөг өг. Газар усаа тахь.

Эм нь: Галд суусан, 4 ногоон мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Төмөр туулай. Улаан, ногоон, хөх эд, хувцас бүү ав. Хурим, үхэгсдийн үйлд бүү оч. Засал: Нашидүрсүм, Газрын үүд хаалга, Усан балин өргө, Раху гарагийг (шинийн-8) сар бүр тахиул.. Уншуулах ном: Лүмбэнгарав, Лусын сан, Галын сан, Цэнд.

-1963 он. Усан туулай:  Нас нь: 57. Эрүүл мэнд нь сайн, буян хишиг нь зарлагатай.

Эр нь: Галд суусан, 9 улаан мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Төмөр үхэр. Улаан эд, хувцас бүү ав. Эд, малын гарзтай. Засал: Сүлд, Нашидүрсүм, Гүмэг, Гогэг, Газрын үүд хаалга, Алтангэрлийн даллага, Буд гарагийг (шинийн-3) сар бүр тахиул.. Уншуулах ном: Алтангэрэл, Норжмаагийн сүн, Галын сан, Цэнд.

Эм нь: Усанд суусан, 4 ногоон мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Модон туулай. Хар, ногоон, хөх эд, хувцас бүү ав. Эд, малын гарзтай. Засал: Гүмэг, Гогэг, Огторгуйн үүд хаалга, Усан балин өргө, Бархасвадь гарагийг (билгийн-25) сар бүр тахиул.. Уншуулах ном: Лүмбэнгарав, Лусын сан, Лүйвангон, Лусын сан. Газар усаа тахь.

-1975 он. Модон туулай: Нас нь: 45. Буян хишиг нь сайн, эрүүл мэнддээ онцгойлон анхаар.

Эр нь: Усанд суусан, 1 цагаан мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Төмөр үхэр. Хар, цагаан эд, хувцас бүү ав. Засал: Гүмэг/жил/, Огторгуйн үүд хаалга, Шавдаг дором, Бархасвадь гарагийг (билгийн-25) сар бүр тахиул. Уншуулах ном: Ариун сан, Алтангэрэл олонтаа уншуул. Түй мандал өргө. Засал – Лүмбүмгарав, Лүйвангон. Газар усаа тахь.

Эм нь: Галд суусан, 2 хар мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Шороон туулай. Улаан, хар эд, хувцас бүү ав. Засал: Нашидүрсүм, Гүмэг/жил/, Газрын үүд хаалга, Буд гарагийг (шинийн-3) сар бүр тахиул.. Уншуулах ном: Шийрэвнинбуу, Чогжүмүнсэл, Догсом, Цэнд.

-1987 он. Гал туулай: Нас нь: 33. Эрүүл мэнд нь сайн, буян хишиг нь зарлагатай.

Эр нь: Галд суусан, 6 цагаан мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Төмөр үхэр. Улаан, цагаан эд, хувцас бүү ав. Засал: Гүмэг, Нашидүрсүм, Гогэг, Газрын үүд хаалга, Ангараг гарагийг (билгийн-29) сар бүр тахиул. Уншуулах ном: До палчин, Нити, Доржнамжом, Галын сан, Цэн. Нялхас хүүхдэд өглөг өг.

Эм нь: Усанд суусан, 4 ногоон мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Усан туулай. Хар, ногоон, хөх эд, хувцас бүү ав. Засал: Гүмэг, Огторгуйн үүд хаалга, Усан балин өргө, Раху гарагийг (шинийн-8) сар бүр тахиул.. Уншуулах ном: Лүмбэнгарав, Лусын сан, Лүйвангон, Лусын сан. Газар усаа тахь.

-1999 он. Шороон туулай: Нас нь: 21. Буян хишиг нь сайн, эрүүл мэнддээ онцгойлон анхаар..

Эр нь: Усанд суусан, 9 улаан мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Төмөр үхэр. Хар, улаан эд, хувцас бүү ав, Хурим, үхэгсдийн үйлд бүү оч.  Засал: Сүлд, Гогэг, Огторгуйн үүд хаалга, Алтангэрлийн даллага, Шавдаг дором, Буд гарагийг (шинийн-3) сар бүр тахиул.. Уншуулах ном: Алтангэрэл, Норжмаа, Лүмбэнгарав, Лүйвангон. Газар усаа тахь.

Эм нь: Галд суусан, 4 ногоон мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Гал туулай. Улаан, ногоон, хөх эд, хувцас бүү ав. Хурим, үхэгсдийн үйлд бүү оч. Засал: Нашидүрсүм, Гогэг, Газрын үүд хаалга, Бархасвадь гарагийг (билгийн-25) сар бүр тахиул., Усан балин өргө. Уншуулах ном:Лүмбэнгарав, Лусын сан, Галын сан, Цэнд.

-2011 он. Төмөр туулай: Нас нь: 9. Буян хишиг нь сайн, эрүүл мэнддээ онцгойлон анхаар.

Эр нь: Галд суусан, 1 цагаан мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Төмөр үхэр. Улаан, цагаан эд, хувцас бүү авч өг. Засал: Гүмэг, Нашидүрсүм, Газрын үүд хаалга, Бархасвадь гарагийг (билгийн-25) сар бүр тахиул.. Түй мандал өргө. Уншуулах ном: Ариун сан, Алтангэрэл, Цэнд, Галын сан.

Эм нь: Усанд суусан, 2 хар мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Төмөр туулай. Хар эд, хувцас бүү авч өг. Засал: Гүмэг, Шавдаг дором, Буд гарагийг (шинийн-3) сар бүр тахиул.. Уншуулах ном:Шийрэвнинбуу, Чогжүмүнсэл, Догсом, Лүмбэнгарав, Лүйвангон. уншуул. Газар усаа тахь.

ЛУУ жилтнүүдийн жилийн зурлага ШОРООН ГАХАЙ жилд 2019 онд

luuНИЙТЛЭГ ТӨЛӨВ: Сүлд, хийморь лүндаа маш сайн. Ажил төрлийн бүтэмж дунд зэрэг. Атаа жөтөө, хар цагаан хэл үг гайгүй. Мөнхийн хуралд өргөл өргө, даган баяс. Засал: Суудлын өнцөг, эм нь Газрын үүд хаалга. Хийморь, Жалцанзэмүвүнжаны дарцаг хийсгэ. Уншуулах ном:Алтангаанжуур, Цэвэгмэдийн чого, Улаан юм, Сундуй, Алтангэрэл, Мандал өргүүл.

-1928 он. Шороон луу: Нас нь: 92. Буян хишиг нь сайн, эрүүл мэнддээ онцгойлон анхаар.

Эр нь: Огторгуйд суусан, 7 улаан мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Төмөр туулай. Шар, улаан өнгийн хувцас бүү ав. Засал: Амин золиг, Санчир гарагийг (билгийн-19) сар бүр тахиул. 4 гэлэнд гүнцэг өргө. Уншуулах ном: Алтангэрэл, Намхайнинбо, 13 сан, Ширнэн.

Эм нь: Шороонд суусан, 4 ногоон мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Модон гахай. Шар, ногоон, хөх өнгийн хувцас бүү ав. Засал: Усан балин өргө, Ангараг гарагийг (билгийн-29) сар бүр тахиул.. Уншуулах ном: Саейнинбуу, Найман гэгээн, Лүй вангон, Лүмбэнгарав, Лусын сан. «Сац» 1000 дэлс. Газар усаа тахь.

-1940 он. Төмөр луу: Нас нь: 80. Эрүүл мэнд, буян хишиг нь маш сайн.

Эр нь: Хийд суусан, 1 цагаан мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Төмөр туулай. Шар, цагаан өнгийн хувцас бүү ав. Засал: Нашидүрсүм, Рүймиг/суудлын/, Түй мандал өргө, Сумьяа гарагийг (билгийн-26) сар бүр тахиул.. Уншуулах ном: Ариун сан, Алтангэрэл, Цагаан шүхэрт. Газар лус тахь.

Эм нь: Ууланд суусан, 4 ногоон мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Шороон гахай. Шар, ногоон, хөх өнгийн хувцас бүү ав. Засал: Нашидүрсүм, Усан балин өргө, Сугар гарагийг (шинийн-15) сар бүр тахиул.. Уншуулах ном: Саенинбуу, Найман гэгээн, Лүй вангон, Лүмбэнгарав, Лусын сан, Цагаан шүхэрт, Ариун сан, Цагаан өвгөний сан. Шүтдэг газар орноо тахь.

-1952 он. Усан луу: Нас нь: 68. Буян хишиг нь сайн, эрүүл мэнддээ онцгойлон анхаар.

Эр нь: Огторгуйд суусан, 4 ногоон мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Төмөр туулай. Шар, ногоон, хөх эд, хувцас бүү ав. Үхэгсдийн үйлд бүү оч. Засал: Усан балин өргө, Адьяа гарагийг (билгийн-27) сар бүр тахиул.. Уншуулах ном: Лүмбэнгарав, Лусын сан, Алтангэрэл, Намхайнинбо, 13 сан.

Эм нь: Шороонд суусан, 4 ногоон мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Усан гахай. Шар, ногоон, хөх эд, хувцас бүү ав. Засал: Усан балин өргө, Санчир гарагийг (билгийн-19) сар бүр тахиул. Уншуулах ном: Саейнинбуу, Найман гэгээн, Лүй вангон, Лүмбэнгарав, Лусын сан.

-1964 он. Модон луу: Нас нь: 56. Эрүүл мэнд, буян хишиг нь маш сайн.

Эр нь: Хийд суусан, 7 улаан мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Төмөр туулай. Шар, улаан эд, хувцас бүү ав. Засал: Нашидүрсүм, Рүймиг, Амин золиг, Санчир гарагийг (билгийн-19) сар бүр тахиул.. Уншуулах ном: Шийравнинбуу, Цагаан шүхэрт. Газар лус тахь.

Эм нь: Ууланд суусан, 4 ногоон мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Гал гахай. Шар, ногоон, хөх эд, хувцас бүү ав. Засал: Нашдүрсүм, Усан балин өргө, Ангараг гарагийг (билгийн-29) сар бүр тахиул. Уншуулах ном: Саенинбуу, Найман гэгээн, Лүй вангон, Лүмбэнгарав, Лусын сан, Цагаан шүхэрт, Ариун сан, Цагаан өвгөний сан. Шүтдэг газар орноо тахь.

-1976 он. Гал луу: Нас нь: 44. Буян хишиг нь сайн, эрүүл мэнддээ онцгойлон анхаар.

Эр нь: Огторгуйд суусан, 1 цагаан мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Төмөр туулай. Шар, цагаан эд, хувцас бүү ав. Хурим, үхэгсдийн үйлд бүү оч. Засал: Түй мандал өргө, Сумьяа гарагийг (билгийн-26) сар бүр тахиул. Уншуулах ном: Ариун сан, Алтангэрэл, Намхайнинбуу, 13 сан.

Эм нь: Шороонд суусан, 4 ногоон мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Төмөр гахай. Шар, ногоон, хөх эд, хувцас бүү ав. Үхэгсдийн үйлд бүү оч. Засал: Усан балин өргө, Сугар гарагийг (шинийн-15) сар бүр тахиул. Уншуулах ном: Саейнинбуу, Найман гэгээн, Лүй вангон, Лүмбэнгарав, Лусын сан.

-1988 он. Шороон луу: Нас нь: 32. Буян хишиг нь сайн, эрүүл мэнддээ онцгойлон анхаар.

Эр нь: Хийд суусан, 4 ногоон мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Төмөр туулай. Шар, ногоон, хөх эд, хувцас бүү ав. Хурим, үхэгсдийн үйлд бүү оч. Засал: Нашидүрсүм, Рүймиг, Усан балин өргө, Адьяа гарагийг (билгийн-27) сар бүр тахиул.. Уншуулах ном: Лүмбэнгарав, Лусын сан, Цагаан шүхэрт.

Эм нь: Ууланд суусан, 4 ногоон мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Модон гахай. Шар, ногоон, хөх эд, хувцас бүү ав. Үхэгсдийн үйлд бүү оч. Засал: Нашидүрсүм, Усан балин өргө, Санчир гарагийг (билгийн-19) сар бүр тахиул. Уншуулах ном: Саенинбуу, Найман гэгээн, Лүй вангон, Лүмбэнгарав, Лусын сан, Цагаан шүхэрт, Ариун сан, Цагаан өвгөний сан.

-2000 он. Төмөр луу: Нас нь: 20. Эрүүл мэнд, буян хишиг нь маш сайн.

Эр нь: Огторгуйд суусан, 7 улаан мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Төмөр туулай. Шар, улаан эд, хувцас бүү ав. Засал: Амин золиг, Санчир гарагийг (билгийн-19) сар бүр тахиул. 4 гэлэнд гүнцэг өргө. Уншуулах ном: Алтангэрэл, Намхайнинбо, 13 сан, Ширнэн.

Эм нь: Шороонд суусан, 4 ногоон мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Шороон гахай. Шар, ногоон, хөх эд, хувцас бүү ав. Засал: Усан балин өргө, Ангараг гарагийг (билгийн-29) сар бүр тахиул. Уншуулах ном: Саейнинбуу, Найман гэгээн, Лүй вангон, Лүмбэнгарав, Лусын сан.

-2012 он. Усан луу: Нас нь: 8. Буян хишиг нь сайн, эрүүл мэнддээ онцгойлон анхаар.

Эр нь: Хийд суусан, 1 цагаан мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Төмөр туулай. Шар, цагаан өнгийн хувцас бүү авч өг. Засал: Нашидүрсүм, Рүймэг, Түй мандал өргө, Сумьяа гарагийг (билгийн-26) сар бүр тахиул. Уншуулах ном: Ариун сан, Алтангэрэл, Цагаан шүхэрт. Загдзүсэм, Цэнд, Банзрагч.

Эм нь: Ууланд суусан, 4 ногоон мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Усан гахай. Шар, ногоон, хөх өнгийн хувцас бүү авч өг. Засал: Нашидүрсүм, Усан балин өргө, Сугар гарагийг (шинийн-15) сар бүр тахиул. Уншуулах ном: Саенинбуу, Найман гэгээн, Лүй вангон, Лүмбэнгарав, Лусын сан, Цагаан шүхэрт, Ариун сан, Цагаан өвгөний сан, Загдзүсэм.

МОГОЙ жилтнүүдийн жилийн зурлага ШОРООН ГАХАЙ жилд 2019 онд

mogoi ontslokhНИЙТЛЭГ ТӨЛӨВ: Сүлд нь дорой болой. Хийморь лүндаа маш сайн. Атаа жөтөө, хар цагаан хэл үг ихтэй. Мөнхийн хуралд өргөл өргө, даган баяс. Сүлд дуудуул, Дүнсэр/их харш жил/ засалтай, эр нь Үгүйрлийн үүд нээгдсэн хаалга. Уншуулах ном: Алтангаанжуур, Цэвэгмэдийн чого, Улаан юм, Сундуй, Мандал өргүүл.

-1929 он. Шороон могой: Нас нь: 91. Буян хишиг нь сайн, эрүүл мэнддээ онцгойлон анхаар.

Эр нь: Төмөрт суусан, 8 цагаан мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Төмөр хонь. Цагаан эд, хувцас бүү ав. Засал: Нашидүрсүм, Мэнгэ, Мэсний хариулга хийлгэ, Раху гарагийг (шинийн-8) сар бүр тахиул. Уншуулах ном: Дашзэвэг, Дашдондов, Жадамба, Дүгэр. Бурхан сахиусаа тахих.

Эм нь: Төмөрт суусан, 7 улаан мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Гал тахиа. Цагаан, улаан өнгийн хувцас бүү ав. Засал: Нашидүрсүм, Мэнгэ, Амин золиг, Мэсний хариулга хийлгэ, Жидү гарагийг (билгийн-18) сар бүр тахиул. Уншуулах ном: Шийравнинбуу, Жадамба, Дашзэвэг.

-1941 он. Төмөр могой: Нас нь: 79. Эрүүл мэнд, буян хишиг нь маш сайн.

Эр нь: Модонд суусан, 6 цагаан мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Төмөр хонь. Хөх, ногоон, цагаан эд, хувцас бүү ав. Засал: Огторгуйн үүд хаалга, Усан балин өргө, Жидү гарагийг (билгийн-18) сар бүр тахиул.. Уншуулах ном: Дашзэвэг, Дашдондов, Доржнамжом, Ариун сан. Нялхас хүүхдэд өглөг өг.

Эм нь: Модонд суусан, 2 хар мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Төмөр тахиа. Хөх, ногоон, хар эд, хувцас бүү ав. Засал: Огторгуйн үүд хаалга, Усан балин өргө, Адьяа гарагийг (билгийн-27) сар бүр тахиул. Уншуулах ном: Шийрэвнинбуу, Чогжүмүнсэл, Догсом, Нити, Ариун сан.

-1953 он. Усан могой: Нас нь: 67. Буян хишиг нь сайн, эрүүл мэнддээ онцгойлон анхаар.

Эр нь: Төмөрт суусан, 6 цагаан мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Төмөр хонь. Цагаан эд, хувцас бүү ав. Хурим, үхэгсдийн үйлд бүү оч. Засал: Нашидүрсүм, Мэсний хариулга хийлгэ, Сугаргарагийг (шинийн-15) сар бүр тахиул. Уншуулах ном: Дашзэвэг, Дашдондов, До палчин, Нити, Доржнамжом, Жадамба, Дүгэр. Цац 1000 талби. Нялхас хүүхдэд өглөг өг.

Эм нь: Төмөрт суусан, 8 цагаан мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Модон тахиа. Цагаан эд, хувцас бүү ав. Үхэгсдийн үйлд бүү оч. Хийморийн дарцаг хийсгэ. Засал: Нашидүрсүм, Гогэг, Мэсний хариулга хийлгэ, Сумьяа гарагийг (билгийн-26) сар бүр тахиул.. Уншуулах ном:Жадамба, Дашзэвэг, Дүгэр. Бурхан сахиус тахиул.

-1965 он. Модон могой: Нас нь: 55. Эрүүл мэнд, буян хишиг нь маш сайн.

Эр нь: Модонд суусан, 8 цагаан мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Төмөр хонь. Ногоон, хөх, цагаан эд, хувцас бүү ав. Засал: Мэнгэ/8 цагаан/, Огторгуйн үүд хаалга, Усан балин өргө, Раху гарагийг (шинийн-8) сар бүр тахиул. Уншуулах ном: Дашзэвэг, Дашдондов, Нити, Ариун сан. Бурхан сахиус тахиул. Цац 1000 талби.

Эм нь: Модонд суусан, 7 улаан мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Шороон тахиа. Ногоон, хөх, улаан эд бүү ав. Засал: Мэнгэ/7 улаан/, Огторгуйн үүд хаалга, Амин золиг, Усан балин өргө, Жидү гарагийг (билгийн-18) сар бүр тахиул.. Уншуулах ном: Шийравнинбуу, Нити, Ариун сан.

-1977 он. Гал могой: Нас нь: 43. Буян хишиг нь сайн, эрүүл мэнддээ онцгойлон анхаар.

Эр нь: Төмөрт суусан, 6 цагаан мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Төмөр хонь. Цагаан эд, хувцас бүү ав. Хурим, үхэгсдийн үйлд бүү оч. Засал: Нашидүрсүм, Мэсний хариулга хийлгэ, Жидүгарагийг (билгийн-18) сар бүр тахиул. Уншуулах ном: Дашзэвэг, Дашдондов, До палчин, Нити, Доржнамжом, Жадамба, Дүгэр. Цац 1000 талби. Нялхас хүүхдэд өглөг өг.

Эм нь: Төмөрт суусан, 2 хар мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Усан тахиа. Цагаан, хар эд, хувцас бүү ав. Хурим, үхэгсдийн үйлд бүү оч. Засал: Нашидүрсүм, Мэсний хариулга хийлгэ, Адьяагарагийг (билгийн-27) сар бүр тахиул. Уншуулах ном: Шийрэвнинбуу, Чогжүмүнсэл, Догсом, Жадамба, Дашзэвэг.

-1989 он. Шороон могой: Нас нь: 31 Буян хишиг нь сайн, эрүүл мэнддээ онцгойлон анхаар.

Эр нь: Модонд суусан, 6 цагаан мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Төмөр хонь. Хөх, ногоон, цагаан эд, хувцас бүү ав. Хурим, үхэгсдийн үйлд бүү оч. Засал: Огторгуйн үүд хаалга, Усан балин өргө, Сугар гарагийг (шинийн-15) сар бүр тахиул.. Уншуулах ном: Дашзэвэг, Дашдондов, До палчин, Нити, Доржнамжом, Ариун сан. Нялхас хүүхдэд өглөг өг.

Эм нь: Модонд суусан, 8 цагаан мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Гал тахиа. Хөх, ногоон, цагаан эд, хувцас бүү ав. Хурим, үхэгсдийн үйлд бүү оч. Засал: Гогэг, Огторгуйн үүд хаалга, Усан балин өргө, Сумьяа гарагийг (билгийн-26) сар бүр тахиул. Уншуулах ном: Нити, Ариун сан. Бурхан сахиус тахиул.

-2001 он. Төмөр могой: Нас нь: 19. Эрүүл мэнд, буян хишиг нь маш сайн.

Эр нь: Төмөрт суусан, 8 цагаан мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Төмөр хонь. Цагаан эд, хувцас бүү ав. Засал: Нашидүрсүм, Мэнгэ/8 цагаан/, Мэсний хариулга хийлгэ, Раху гарагийг (шинийн-8) сар бүр тахиул. Уншуулах ном: Дашзэвэг, Дашдондов, Жадамба, Дүгэр. Бурхан сахиус тахиул. Цац 1000 талби.

Эм нь: Төмөрт суусан, 7 улаан мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Төмөр тахиа. Цагаан, улаан эд, хувцас бүү ав. Засал: Нашидүрсүм, Мэнгэ/7 улаан/, Амин золиг, Мэсний хариулга хийлгэ, Жидүгарагийг (билгийн-18) сар бүр тахиул. Уншуулах ном: Шийравнинбуу, Жадамба, Дашзэвэг.

-2013 он. Усан могой: Нас нь: 7. Буян хишиг нь сайн, эрүүл мэнддээ онцгойлон анхаар.

Эр нь: Модонд суусан, 6 цагаан мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Төмөр хонь. Ногоон, хөх, цагаан өнгийн хувцас бүү авч өг. Засал: Огторгуйн үүд хаалга, Усан балин өргө, Жидү гарагийг (билгийн-18) сар бүр тахиул. Уншуулах ном: Дашзэвэг, Дашдондов, До палчин, Нити, Доржнамжом, Ариун сан.

Эм нь: Модонд суусан, 2 хар мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Модон тахиа. Хөх, хар өнгийн хувцас бүү авч өг. Засал: Огторгуйн үүд хаалга, Усан балин өргө, Адьяа гарагийг (билгийн-27) сар бүр тахиул.. Уншуулах ном: Шийрэвнинбуу, Чогжүмүнсэл, Догсом, Нити, Ариун сан.

МОРЬ жилтнүүдийн жилийн зурлага ШОРООН ГАХАЙ жилд 2019 онд

mori211НИЙТЛЭГ ТӨЛӨВ: Сүлд, хийморь нь маш дорой. Аливаа ажил үйлд саад ихтэй.  Атаа жөтөө, хар цагаан хэл үг ихтэй. Мөнхийн хуралд өргөл өргө, даган баяс. Сүлд дуудуул, Суудлын өнцгийн засалтай, Хагацлын үүд нээгдсэн хаалга. Уншуулах ном: Алтангаанжуур, Цэвэгмэдийн чого, Улаан юм, Сундуй, Алтангэрэл, Мандал өргүүл.

-1930 он. Төмөр морь: Нас нь: 90. Буян хишиг нь сайн, эрүүл мэнддээ онцгойлон анхаар.

Эр нь: Шороонд суусан, 6 цагаан мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Төмөр тахиа. Шар, цагаан эд, хувцас бүү ав. Идээнээс бузартах. Засал: Гүмэг/жил/, Нашидүрсүм, Газрын үүд хаалга, Бархасвадь гарагийг (билгийн-25) сар бүр тахиул. Уншуулах ном: Дашдондов, Доржнамжом, Алтангэрэл, До палчин, Нити, Саейнинбуу. Нялхас хүүхдэд өглөг өг. «Сац» 1000 дэлс. Газар усаа тахь.

Эм нь: Огторгуйд суусан, 7 улаан мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Шороон тахиа. Шар, улаан өнгийн хувцас бүү ав. Идээнээс бузартах. Засал: Нашидүрсүм, Гүмэг/жил/, Гогэг, Амин золиг, Будгарагийг (шинийн-3) сар бүр тахиул.. Уншуулах ном: Дашдондов, Доржнамжом, Алтангэрэл, Ширнэн, Намхайнинбо, 13 сан. 4 гэлэнд гүнцэг өргө.

-1942 он. Усан морь: Нас нь: 78. Эрүүл мэнд, буян хишиг нь маш дорой болой.

Эр нь: Ууланд суусан, 6 цагаан мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Төмөр тахиа. Шар, цагаан өнгийн хувцас бүү ав. Засал: Гогэг, Ангараг гарагийг (билгийн-29) сар бүр тахиул.. Уншуул ном: Дашдондов, Доржнамжом, Алтангэрэл, Нити, Цагаан шүхэрт, Ариун сан. Нялхас хүүхдэд өглөг өг. Шүтдэг газар орноо тахь.

Эм нь: Хийд суусан, 4 ногоон мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Усан тахиа. Шар, ногоон, хөх өнгийн хувцас бүү ав. Засал: Усан балин өргө, Раху гарагийг (шинийн-8) сар бүр тахиул.. Уншуулах ном:  Дашдондов, Доржнамжом, Алтангэрэл, Лүмбэнгарав, Лусын сан, Цагаан шүхэрт.

-1954 он. Модон морь: Нас нь: 66. Эрүүл мэнд, буян хишиг нь маш сайн.

Эр нь: Шороонд суусан, 4 ногоон мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Төмөр тахиа. Шар, ногоон, хөх эд, хувцас бүү ав. Засал: Нашидүрсүм, Газрын үүд хаалга, Усан балин өргө, Буд гарагийг (шинийн-3) сар бүр тахиул.. Уншуулах ном: Доржнамжом, Алтангэрэл, Лүмбэнгарав, Саейнинбо. «Сац» 1000 дэлс, Газар усаа тахь.

Эм нь: Огторгуйд суусан, 8 цагаан мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Гал тахиа. Шар, цагаан эд, хувцас бүү ав. Засал: Нашидүрсүм, Бархасвадь гарагийг (билгийн-25) сар бүр тахиул.. Уншуулах ном: Дашдондов, Доржнамжом, Алтангэрэл, Намхайнинбо, 13 сан. Бурхан сахиус тахих.

-1966 он. Гал морь: Нас нь: 54. Буян хишиг нь сайн, эрүүл мэнддээ онцгойлон анхаар.

Эр нь: Ууланд суусан, 6 цагаан мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Төмөр тахиа. Шар, цагаан эд, хувцас бүү ав. Хурим, үхэгсдийн үйлд бүү оч. Засал: Гүмэг/жил/, Бархасвадь гарагийг (билгийн-25) сар бүр тахиул.. Уншуул ном: Дашдондов, Доржнамжом, Алтангэрэл, До палчин, Нити, Цагаан шүхэрт, Ариун сан, Цагаан өвгөний сан. Нялхас хүүхдэд өглөг өг. Шүтдэг газар орноо тахь.

Эм нь: Хийд суусан, 7 улаан мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Төмөр тахиа. Шар, улаан эд, хувцас бүү ав. Үхэгсдийн үйлд бүү оч. Засал: Гүмэг/жил/, Гогэг, Амин золиг, Буд гарагийг (шинийн-3) сар бүр тахиул. Уншуулах ном: Дашдондов, Доржнамжом, Алтангэрэл, Ширнэн, Цагаан шүхэрт. 4 гэлэнд гүнцэг өргө. Суварга босго. Газар лус тахь.

-1978 он. Шороон морь: Нас нь: 42. Эрүүл мэнд, буян хишиг нь маш сайн.

Эр нь: Шороонд суусан, 6 цагаан мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Төмөр тахиа. Шар, цагаан эд, хувцас бүү ав. Засал: Нашидүрсүм, Гогэг, Газрын үүд хаалга, Ангараг гарагийг (билгийн-29) сар бүр тахиул. Уншуулах ном: Дашдондов, Доржнамжом, Алтангэрэл, До палчин, Нити, Саейнинбуу. Нялхас хүүхдэд өглөг өг. «Сац» 1000 дэлс. Газар усаа тахь.

Эм нь: Огторгуйд суусан, 4 ногоон мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Модон тахиа. Шар, ногоон эд, хувцас бүү ав. Засал: Нашидүрсүм, Усан балин өргө, Раху гарагийг (шинийн-8) сар бүр тахиул.. Уншуулах ном:  Дашдондов, Доржнамжом, Алтангэрэл, Лүмбэнгарав, Лусын сан, Намхайнинбо, 13 сан.

-1990 он. Төмөр морь: Нас нь: 30. Буян хишиг нь сайн, эрүүл мэнддээ онцгойлон анхаар.

Эр нь: Ууланд суусан, 4 ногоон мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Төмөр тахиа. Шар, ногоон, хөх эд, хувцас бүү ав. Хурим, үхэгсдийн үйлд бүү оч. Засал: Усан балин өргө, Буд гарагийг (шинийн-3) сар бүр тахиул. Уншуулах ном: Дашдондов, Доржнамжом, Алтангэрэл, Лүмбэнгарав, Лусын сан, Цагаан шүхэрт, Ариун сан, Цагаан өвгөний сан. Шүтдэг газар орноо тахь.

Эм нь: Хийд суусан, 8 цагаан мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Шороон тахиа. Шар, цагаан эд, хувцас бүү ав. Найр наадам, үхэгсдийн үйлд бүү оч. Засал: Бархасвадь гарагийг (билгийн-25) сар бүр тахиул. Уншуулах ном:  Дашдондов, Доржнамжом, Алтангэрэл, Цагаан шүхэрт. Бурхан сахиус тахиул. Суварга босго. Газар лус тахь.

-2002 он. Усан морь: Нас нь: 18. Эрүүл мэнд, буян хишиг нь маш дорой болой.

Эр нь: Шороонд суусан, 6 цагаан мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Төмөр тахиа. Шар, цагаан эд, хувцас бүү ав. Идээнээс бузартах. Засал: Нашидүрсүм, Гүмэг/жил/, Газрын үүд хаалга, Бархасвадь гарагийг (билгийн-25) сар бүр тахиул. Уншуулах ном: Дашдондов, Доржнамжом, Алтангэрэл, До палчин, Нити, Саейнинбуу. Нялхас хүүхдэд өглөг өг. «Сац» 1000 дэлс. Газар усаа тахь.

Эм нь: Огторгуйд суусан, 7 улаан мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Усан тахиа. Шар, улаан эд, хувцас бүү ав. Идээнээс бузартах. Засал: Нашидүрсүм, Гүмэг/жил/, Гогэг, Амин золиг, Будгарагийг (шинийн-3) сар бүр тахиул. Уншуулах ном: Дашдондов, Доржнамжом, Алтангэрэл, Ширнэн, Намхайнинбо, 13 сан. 4 гэлэнд гүнцэг өргө.

-2014 он. Модон морь: Нас нь: 6. Эрүүл мэнд, буян хишиг нь маш сайн.

Эр нь: Ууланд суусан, 6 цагаан мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Төмөр тахиа. Шар, цагаан өнгийн хувцас бүү авч өг. Засал: Гогэг, Ангараг гарагийг (билгийн-29) сар бүр тахиул. Уншуул ном: Дашдондов, Доржнамжом, Алтангэрэл, До палчин, Нити, Цагаан шүхэрт, Ариун сан, Цагаан өвгөний сан.

Эм нь: Хийд суусан, 4 ногоон мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Гал тахиа. Шар, ногоон, хөх өнгийн хувцас бүү авч өг. Засал: Усан балин өргө, Раху гарагийг (шинийн-8) сар бүр тахиул.. Уншуулах ном: Дашдондов, Доржнамжом, Алтангэрэл, Лүмбэнгарав, Лусын сан, Цагаан шүхэрт.

ХОНЬ жилтнүүдийн жилийн зурлага ШОРООН ГАХАЙ жилд 2019 онд

honin jilНИЙТЛЭГ ТӨЛӨВ: Сүлд нь маш сайн. Хийморь лүндаа нь дорой. Ажил төрөл маш их саадтай. Атаа жөтөө, хар цагаан хэл үг ихтэй. Мөнхийн хуралд өргөл өргө, даган баяс. Хийморийн дарцаг хийсгэ. Засал: Түнсүм/ивээл жил/. Уншуулах ном: Алтангаанжуур, Цэвэгмэдийн чого, Улаан юм, Сундуй, Алтангэрэл, Мандал өргүүл.

-1931 он. Төмөр хонь: Нас нь: 89. Буян хишиг нь сайн, эрүүл мэнддээ онцгойлон анхаар.

Эр нь: Галд суусан, 2 хар мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Төмөр үхэр. Улаан, хар өнгийн хувцас бүү ав. Идээнээс бузартах. Засал: Гүмэг, Огторгуйн үүд хаалга, Сумьяа гарагийг (билгийн-26) сар бүр тахиул. Уншуулах ном: Чогжүмүнсэл, Догсом, Цэнд уншуул.

Эм нь: Усанд суусан, 5 шар мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Төмөр үхэр. Хар, шар өнгийн хувцас бүү ав. Идээнээс бузартах. Засал: Гүмэг, Шавдаг дором, Сугар гарагийг (шинийн-15) сар бүр тахиул. Уншуулах ном:  Жаши, Жамбалцанжод, До палчин, Лүмбэнгарав, Лүйвангон,  уншуул. Газар усаа тахь.

-1943 он. Усан хонь: Нас нь: 77. Эрүүл мэнд, буян хишиг нь маш дорой болой.

Эр нь: Усанд суусан, 9 улаан мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Төмөр үхэр. Хар, улаан эд, хувцас бүү ав. Үхэгсдийн үйлд бүү оч.  Засал: Сүлд дуудуул, Мэнгэ/9 улаан/, Алтангэрлийн даллага, Шавдаг дором, Адьяа гарагийг (билгийн-27) сар бүр тахиул. Уншуулах ном: Алтангэрэл, Норжмаа, Лүмбэнгарав, Лүйвангон. Газар усаа тахь.

Эм нь: Галд суусан, 9 улаан мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Модон үхэр. Улаан эд, хувцас бүү ав. Үхэгсдийн үйлд бүү оч. Засал: Сүлд, Мэнгэ/9 улаан/, Огторгуйн үүд хаалга, Алтангэрлийн даллага, Санчир гарагийг (билгийн-19) сар бүр тахиул. Уншуулах ном: Алтангэрэл, Норжмаагийн сүн, Галын сан, Цэнд.

-1955 он. Модон хонь: Нас нь: 65. Эрүүл мэнд, буян хишиг нь маш сайн.

Эр нь: Галд суусан, 7 улаан мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Төмөр үхэр. Улаан эд, хувцас бүү ав. Засал: Гүмэг, Огторгуйн үүд хаалга, Амин золиг, Санчир гарагийг (билгийн-19) сар бүр тахиул.. Уншуулах ном: Ширнэн, Цэнд. 4 гэлэнд гүнцэг өргө.

Эм нь: Усанд суусан, 4 ногоон мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Шороон үхэр. Хар, ногоон, хөх эд, хувцас бүү ав. Засал: Гүмэг, Усан балин, Шавдаг дором гарга, Ангараг гарагийг (билгийн-29) сар бүр тахиул. Уншуулах ном: Лүмбэнгарав, Лусын сан, Лүйвангон. уншуул. Газар усаа тахь.

-1967 он. Гал хонь: Нас нь: 53. Эрүүл мэнд, буян хишиг нь дунд. Шүтээнд даатга, түй мандал өргүүл.

Эр нь: Усанд суусан, 2 хар мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Төмөр үхэр. Хар эд, хувцас бүү ав. Засал: Шавдаг дором гарга, Сумьяа гарагийг (билгийн-26) сар бүр тахиул. Уншуулах ном: Ширнэн, Чогжүмүнсэл, Догсом, Лүмбэнгарав, Лүйвангон. Газар усаа тахь.

Эм нь: Галд суусан, 5 шар мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Усан үхэр. Улаан, шар эд, хувцас бүү ав. Засал: Огторгуйн үүд хаалга, Сугар гарагийг (шинийн-15) сар бүр тахиул.. Уншуулах ном:Жаши, Жамбалцанжод, До палчин, Цэнд.

-1979 он. Шороон хонь: Нас нь: 41. Эрүүл мэнд, буян хишиг нь маш сайн.

Эр нь: Галд суусан, 9 улаан мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Төмөр үхэр. Улаан эд, хувцас бүү ав. Засал: Сүлд, Гүмэг, Мэнгэ/9 улаан/, Огторгуйн үүд хаалга, Алтангэрлийн даллага, Адьяагарагийг (билгийн-27) сар бүр тахиул. Уншуулах ном: Норжмаагийн сүн, Галын сан, Цэнд.

Эм нь: Усанд суусан, 9 улаан мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Гал үхэр. Хар, улаан эд, хувцас бүү ав.  Засал: Сүлд дуудуул, Гүмэг, Мэнгэ/9 улаан/, Алтангэрлийн даллага, Шавдаг дором, Санчир гарагийг (билгийн-19) сар бүр тахиул. Уншуулах ном: Норжмаа, Лүмбэнгарав, Лүйвангон. Газар усаа тахь.

-1991 он. Төмөр хонь: Нас нь: 29. Буян хишиг нь сайн, эрүүл мэнддээ онцгойлон анхаар.

Эр нь: Усанд суусан, 7 улаан мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Төмөр үхэр. Хар, улаан эд, хувцас бүү ав. Хурим, үхэгсдийн үйлд бүү оч. Засал: Амин золиг, Шавдаг дором, Санчир гарагийг (билгийн-19) сар бүр тахиул. Уншуулах ном: Ширнэн, Лүмбэнгарав, Лүйвангон. Газар усаа тахь.

Эм нь: Галд суусан, 4 ногоон мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Төмөр үхэр. Улаан, ногоон, хөх эд, хувцас бүү ав. Хурим, үхэгсдийн үйлд бүү оч. Засал: Огторгуйн үүд хаалга, Усан балин өргө, Ангараг гарагийг (билгийн-29) сар бүр тахиул.. Уншуулах ном: Лүмбэнгарав, Лусын сан, Цэнд. Усан балин өргө.

-2003 он. Усан хонь: Нас нь: 17. Эрүүл мэнд, буян хишиг нь маш дорой болой.

Эр нь: Галд суусан, 2 хар мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Төмөр үхэр. Улаан, хар эд, хувцас бүү ав. Засал: Гүмэг, Огторгуйн үүд хаалга, Сумьяа гарагийг (билгийн-26) сар бүр тахиул..Уншуулах ном: Чогжүмүнсэл, Догсом, Цэнд.

Эм нь: Усанд суусан, 5 шар мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Модон үхэр. Шар, хар эд, гахай, загас, хулгайн мах идэхийг цээрлэ. Хур бороо элбэгшиж, ус үерлэх үеэр болгоомжил. Бөөр, сав, гэдэс, уруул ам, үе мөч, халдварт өвчнөөс сэргийл. Лус савдаг, усны аюулд өртөх магадлалтай. Засал: Шавдаг дором, Сугар гарагийг (шинийн-15) сар бүр тахиул. Уншуулах ном:  Жаши, Жамбалцанжод, До палчин, Лүмбэнгарав, Лүйвангон,  уншуул. Газар усаа тахь.

-2015 он. Модон хонь: Нас нь: 5. Эрүүл мэнд, буян хишиг нь маш сайн.

Эр нь: Усанд суусан, 9 улаан мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Төмөр үхэр. Шар, хар эд, хуучин эд, хувцас авахыг цээрлэ. Хур бороо элбэгшиж, ус үерлэх үеэр анхаар. Бөөр, сав, гэдэс, уруул ам, үе мөчний өвчнөөс сэрэмжил. Лус савдаг, усны аюулд өртөх магадлалтай.  Засал: Сүлд дуудуул, Мэнгэ/9 улаан/, Адьяа гарагийг (билгийн-27) сар бүр тахиул. Уншуулах ном: Норжмаа, Лүмбэнгарав, Лүйвангон, Загдзүсэм. Газар усаа тахь.

Эм нь: Галд суусан, 9 улаан мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Шороон үхэр: Хуучин эд, хувцас, улаан эд авахыг цээрлэ. Зун, намрын цагт сэрэмжил. Тархи толгой, цээжин биеэ элдэв өвчинд өртөх. Ад, албины хорлол болох магадлалтай. Засал: Сүлд, Мэнгэ/9 улаан/, Огторгуйн үүд хаалга, Санчир гарагийг (билгийн-19) сар бүр тахиул.. Уншуулах ном: Норжмаагийн сүн, Галын сан, Цэнд, Загдзүсэм.

БИЧ жилтнүүдийн жилийн зурлага ШОРООН ГАХАЙ жилд 2019 онд

bichНИЙТЛЭГ ТӨЛӨВ: Сүлд, хийморь нь дунд зэрэг. Ажил төрөл барчад саад ихтэй. Атаа жөтөө, хар цагаан хэл үгтэй. Мөнхийн хуралд өргөл өргө, даган баяс. Засал: Сүлд, Суудлын өнцгийн, Шишид/бага харш жил/. Уншуулах ном: Алтангаанжуур, Цэвэгмэдийн чого, Улаан юм, Сундуй, Алтангэрэл, Мандал өргүүл.

-1920 он. Төмөр бич: Нас нь: 100. Буян хишиг нь сайн, эрүүл мэнддээ онцгойлон анхаар.

Эр нь: Огторгуйд суусан, 8 цагаан мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Төмөр туулай. Шар, цагаан хувцас бүү ав. Идээнээс бузартах. Засал: Нашдүрсүм, Мэнгэ/8 цагаан/, Раху гарагийг (шинийн-8) сар бүр тахиул.. Уншуулах ном: Алтангэрэл, Намхайнинбо, 13 сан. Бурхан сахиус тахиул.

Эм нь: Шороонд суусан, 7 улаан мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Шороон хонь. Шар, улаан хувцас бүү ав. Засал: Мэнгэ/7 улаан/, Огторгуйн үүд хаалга, Амин золиг, Жидү гарагийг (билгийн-18) сар бүр тахиул.. Уншуулах ном: Ширнэн, Саейнинбуу. 4 гэлэнд гүнцэг өргө. Газар усаа тахь.

-1932 он. Усан бич: Нас нь: 88. Эрүүл мэнд нь сайн, буян хишиг нь зарлагатай.

Эр нь: Хийд суусан, 2 хар мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Төмөр туулай. Шар, хар хувцас бүү ав. Засал: Мэнгэ/2 хар/, Жидү гарагийг (билгийн-18) сар бүр тахиул.. Уншуулах ном: Ширнэн, Чогжүмүнсэл, Догсом, Цагаан шүхэрт. Суварга босго. Газар лус тахь.

Эм нь: Ууланд суусан, 7 улаан мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Усан хонь. Шар, улаан хувцас бүү ав. Засал: Нашидүрсүм, Мэнгэ/7 улаан/, Гогэг, Амин золиг, Адьяа гарагийг (билгийн-27) сар бүр тахиул.. Уншуулах ном: Ширнэн, Цагаан шүхэрт, Ариун сан, Цагаан өвгөний сан. Шүтдэг газар орноо тахь.

-1944 он. Модон бич: Нас нь: 76. Буян хишиг нь сайн, эрүүл мэнддээ онцгойлон анхаар.

Эр нь: Огторгуйд суусан, 7 улаан мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Төмөр туулай. Шар, улаан эд, хувцас бүү ав. Хурим, үхэгсдийн үйлд бүү оч. Засал: Нашидүрсүм, Амин золиг, Сугар гарагийг (шинийн-15) сар бүр тахиул.. Уншуулах ном: Алтангэрэл, Намхайнинбо, 13 сан, Ширнэн.

Эм нь: Шороонд суусан, 9 улаан мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Гал хонь. Шар, улаан эд, хувцас бүү ав. Үхэгсдийн үйлд бүү оч. Засал: Сүлд, Огторгуйн үүд хаалга, Алтангэрлийн даллага, Сумьяа гарагийг (билгийн-26) сар бүр тахиул.. Уншуулах ном: Норжмаагийн сүн, Саейнинбо. Газар усаа тахь.

-1956 он. Гал бич: Нас нь: 64. Эрүүл мэнд нь сайн, буян хишиг нь зарлагатай.

Эр нь: Хийд суусан, 8 цагаан мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Төмөр туулай. Шар, хар эд, хувцас бүү ав. Эд, малын гарзтай. Засал: Мэнгэ/8 цагаан/, Раху гарагийг (шинийн-8) сар бүр тахиул.. Уншуулах ном: Цагаан шүхэрт. Бурхан сахиус тахиул. Газар лус тахь.

Эм нь: Ууланд суусан, 7 улаан мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Төмөр хонь. Шар, улаан эд, хувцас бүү ав. Эд, малын гарзтай. Засал: Мэнгэ/7 улаан/, Амин золиг, Жидү гарагийг (билгийн-18) сар бүр тахиул.. Уншуулах ном: Ширнэн, Цагаан шүхэрт, Ариун сан, Цагаан өвгөний сан. Шүтдэг газар орноо тахь.

-1968 он. Шороон бич: Нас нь: 52. Буян хишиг нь сайн, эрүүл мэнддээ онцгойлон анхаар.

Эр нь: Огторгуйд суусан, 2 хар мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Төмөр туулай. Шар, хар эд, хувцас бүү ав. Хурим, үхэгсдийн үйлд бүү оч. Засал: Мэнгэ/2 хар/, Нашидүрсүм, Жидү гарагийг (билгийн-18) сар бүр тахиул.. Уншуулах ном: Ширнэн, Чогжүмүнсэл, Догсом, Алтангэрэл, Намхайнинбо, 13 сан.

Эм нь: Шороонд суусан, 7 улаан мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Модон хонь. Шар, улаан эд, хувцас бүү ав. Хурим, үхэгсдийн үйлд бүү оч. Засал: Мэнгэ/7 улаан/, Гогэг, Огторгуйн үүд хаалга, Амин золиг, Адьяа гарагийг (билгийн-27) сар бүр тахиул.. Уншуулах ном: Ширнэн, Саейнинбуу. 4 гэлэнд гүнцэг өргө. «Сац» 1000 дэлс. Газар усаа тахь.

-1980 он. Төмөр бич: Нас нь: 40. Буян хишиг нь сайн, эрүүл мэнддээ онцгойлон анхаар. Шүтээнд шар тос, хөвөн, шүдэнз, будаа, гурил өргө.

Эр нь: Хийд суусан, 7 улаан мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Төмөр туулай. Шар, улаан эд, хувцас бүү ав. Хурим, үхэгсдийн үйлд бүү оч. Засал: Амин золиг, Сугар гарагийг (шинийн-15) сар бүр тахиул.. Уншуулах ном: Шийравнинбуу, Цагаан шүхэрт. Суварга босго. Газар лус тахь.

Эм нь: Ууланд суусан, 9 улаан мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Шороон хонь. Шар, улаан эд, хувцас бүү ав. Хурим, үхэгсдийн үйлд бүү оч. Засал: Сүлд дуудуул, Нашидүрсүм, Алтангэрлийн даллага, Сумьяа гарагийг (билгийн-26) сар бүр тахиул.. Уншулах ном: Цагаан шүхэрт, Ариун сан, Цагаан өвгөний сан. Шүтдэг газар орноо тахь.

-1992 он. Усан бич: Нас нь: 28. Эрүүл мэнд нь сайн, буян хишиг нь зарлагатай.

Эр нь: Огторгуйд суусан, 8 цагаан мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Төмөр туулай. Шар, цагаан эд, хувцас бүү ав. Эд, малын гарзтай. Засал: Нашидүрсүм, Мэнгэ/8 цагаан/, Раху гарагийг (шинийн-8) сар бүр тахиул.. Уншуулах ном: Алтангэрэл, Намхайнинбо, 13 сан. Бурхан сахиус тахиул.

Эм нь: Шороонд суусан, 7 улаан мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Усан хонь. Шар, улаан эд, хувцас бүү ав. Эд, малын гарзтай. Засал: Мэнгэ/7 улаан/, Огторгуйн үүд хаалга, Амин золиг, Жидү гарагийг (билгийн-18) сар бүр тахиул.. Уншуулах ном: Ширнэн, Саейнинбуу. 4 гэлэнд гүнцэг өргө. «Сац» 1000 дэлс. Газар усаа тахь.

-2004 он. Модон бич: Нас нь: 16. Буян хишиг нь сайн, эрүүл мэнддээ онцгойлон анхаар.

Эр нь: Хийд суусан, 2 хар мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Төмөр туулай. Шар, хар эд, хувцас бүү ав. Засал: Мэнгэ/2 хар/, Жидү гарагийг (билгийн-18) сар бүр тахиул.. Уншуулах ном:Ширнэн, Чогжүмүнсэл, Догсом, Цагаан шүхэрт. Суварга босго. Газар лус тахь.

Эм нь: Ууланд суусан, 7 улаан мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Гал хонь. Шар, улаан эд, хувцас бүү ав. Засал: Мэнгэ/7 улаан/, Амин золиг, Адьяа гарагийг (билгийн-27) сар бүр тахиул.. Уншуулах ном: Ширнэн, Цагаан шүхэрт, Ариун сан, Цагаан өвгөний сан. Шүтдэг газар орноо тахь.

-2016 он. Гал бич: Нас нь: 4. Эрүүл мэнд нь сайн, буян хишиг нь зарлагатай.

Эр нь: Огторгуйд суусан, 7 улаан мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Төмөр туулай. Шар, улаан хувцас бүү авч өг. Засал: Нашидүрсүм, Амин золиг, Сугар гарагийг (шинийн-15) сар бүр тахиул.. Уншуулах ном: Алтангэрэл, Намхайнинбо, 13 сан, Ширнэн, Цэнд, Банзрагч.

Эм нь: Шороонд суусан, 9 улаан мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Төмөр хонь. Шар, улаан хувцас бүү авч өг. Засал: Сүлд, Огторгуйн үүд хаалга, Алтангэрлийн даллага, Сумьяа гарагийг (билгийн-26) сар бүр тахиул.. Уншуулах ном: Норжмаагийн сүн, Саейнинбо. Загдзүсэм, Цэнд, Банзрагч.

ТАХИА жилтнүүдийн жилийн зурлага ШОРООН ГАХАЙ жилд 2019 онд

tahia ontslokhНИЙТЛЭГ ТӨЛӨВ: Хийморь лүндаа маш сайн. Ажил төрөл нь бүтэмжтэй байх болно. Хэл үг, атаа жөтөө ихтэй. Мөнхийн хуралд өргөл өргө, даган баяс. Засал: Эм нь Газрын үүд хаалга. Уншуулах ном: Алтангаанжуур, Цэвэгмэдийн чого, Улаан юм, Сундуй, Алтангэрэл, Мандал өргүүл.

-1921 он. Төмөр тахиа: Нас нь: 99. Буян хишиг нь сайн, эрүүл мэнддээ онцгойлон анхаар.

Эр нь: Төмөрт суусан, 1 цагаан мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Төмөр үхэр. Цагаан эд, хувцас бүү ав. Засал: Гүмэг/жил/, Гогэг, Рүймэг, Мэсний хариулга, Бархасвадь гарагийг (билгийн-25) сар бүр тахиул.. Уншуулах ном: Ариун сан, Алтангэрэл, Жадамба, Дашзэвэг, Дүгэр.

Эм нь: Төмөрт суусан, 2 хар мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Төмөр могой. Цагаан, хар эд, хувцас бүү ав. Засал: Гүмэг/жил/, Рүймиг, Мэсний хариулган хийлгэ, Буд гарагийг (шинийн-3) сар бүр тахиул.. Уншуулах ном: Саенинбуу, 8 гэгээн, Лүмбэнгарав, Ширнэн, Чогжүмүнсэл, Догсом, Жадамба Дашзэвэг.

-1933 он. Усан тахиа: Нас нь: 87. Эрүүл мэнд нь сайн, буян хишиг нь зарлагатай.

Эр нь: Модонд суусан, 6 цагаан мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Төмөр үхэр. Хөх, ногоон, цагаан хувцас бүү ав. Засал: Гогэг, Усан балин өргө, Ангараг гарагийг (билгийн-29) сар бүр тахиул.. Уншуулах ном: До палчин, Нити, Доржнамжом, Ариун сан. Нялхас хүүхдэд өглөг өг.

Эм нь: Модонд суусан, 4 ногоон мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Модон могой. Ногоон, хөх хувцас бүү ав. Засал: Усан балин өргө, Раху гарагийг (шинийн-8) сар бүр тахиул.. Уншуулах ном: Саенинбуу, 8 гэгээн, Лүй вангон, Лүмбэнгарав, Лусын сан, Нити, Ариун сан.

-1945 он. Модон тахиа: Нас нь: 75. Буян хишиг нь сайн, эрүүл мэнддээ онцгойлон анхаар.

Эр нь: Төмөрт суусан, 9 улаан мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Төмөр үхэр. Цагаан, улаан хувцас бүү ав. Хурим, үхэгсдийн үйлд бүү оч. Засал: Сүлд, Гогэг, Рүймэг, Мэсний хариулга хийлгэ, Алтангэрлийн даллага, Буд гарагийг (шинийн-3) сар бүр тахиул.. Уншуулах ном: Норжмаагийн сүн, Жадамба, Дашзэвэг.

Эм нь: Төмөрт суусан, 4 ногоон мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Шороон могой. Цагаан, ногоон, хөх хувцас бүү ав. Үхэгсдийн үйлд бүү оч. Засал: Гогэг, Рүймиг, Мэсний хариулга хийлгэ, Усан балин өргө, Бархасвадь гарагийг (билгийн-25) сар бүр тахиул.. Уншуулах ном: Саенинбуу, 8 гэгээн, Лүй вангон, Лүмбэнгарав, Лусын сан, Жадамба, Дашзэвэг, Дүгэр.

-1957 он. Гал тахиа: Нас нь: 63. Эрүүл мэнд нь сайн, буян хишиг нь зарлагатай.

Эр нь: Модонд суусан, 1 цагаан мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Төмөр үхэр. Ногоон, хөх, цагаан эд, хувцас бүү ав. Эд, малын гарзтай. Засал: Гүмэг/жил/, Усан балин, Түй мандал өргүүл, Бархасвадь гарагийг (билгийн-25) сар бүр тахиул.. Уншуулах ном: Ариун сан, Алтангэрэл, Нит.

Эм нь: Модонд суусан, 2 хар мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Усан могой. Ногоон, хөх, хар эд, хувцас бүү ав. Засал: Гүмэг/жил/, Усан балин өргө, Буд гарагийг (шинийн-3) сар бүр тахиул.. Уншуулах ном: Саенинбуу, 8 гэгээн, Лүй вангон, Лүмбэнгарав, Ширнэн, Чогжүмүнсэл, Догсом, Ариун сан.

-1969 он. Шороон тахиа: Нас нь: 51. Буян хишиг нь сайн, эрүүл мэнддээ онцгойлон анхаар. Шүтээнд шар тос, хөвөн, шүдэнз, будаа, гурил өргө.

Эр нь: Төмөрт суусан, 6 цагаан мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Төмөр үхэр. Цагаан эд, хувцас бүү ав. Хурим, үхэгсдийн үйлд бүү оч. Засал: Гогэг, Рүймиг, Мэсний хариулга, Ангараг гарагийг (билгийн-29) сар бүр тахиул.. Уншуулах ном: Нити, Доржнамжом, Жадамба, Дашзэвэг. Нялхас хүүхдэд өглөг өг.

Эм нь: Төмөрт суусан, 4 ногоон мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Гал могой: цагаан,  ногоон, хөх эд, хувцас бүү ав. Хурим, үхэгсдийн үйлд бүү оч. Засал: Рүймэг, Мэсний хариулга, Усан балин өргө, Раху гарагийг (шинийн-8) сар бүр тахиул.. Уншуулах ном: Саенинбуу, 8 гэгээн, Лүмбэнгарав, Жадамба, Дашзэвэг.

-1981 он. Төмөр тахиа: Нас нь: 39. Буян хишиг нь сайн, эрүүл мэнддээ онцгойлон анхаар.

Эр нь: Модонд суусан, 9 улаан мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Төмөр үхэр. Хөх, ногоон, улаан эд, хувцас бүү ав. Хурим, үхэгсдийн үйлд бүү оч. Засал: Сүлд, Гогэг, Усан балин өргө, Алтангэрлийн даллага, Буд гарагийг (шинийн-3) сар бүр тахиул.. Уншуулах ном: Норжмаагийн сүн, Нит, Ариун сан.

Эм нь: Модонд суусан, 4 ногоон мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Төмөр могой. Хөх, ногоон эд, хувцас бүү ав. Хурим, үхэгсдийн үйлд бүү оч. Засал: Гогэг, Усан балин өргө, Бархасвадьгарагийг (билгийн-25) сар бүр тахиул.. Уншуулах ном: Саенинбуу, 8 гэгээн, Лүй вангон, Лүмбэнгарав, Нити, Ариун сан.

-1993 он. Усан тахиа: Нас нь: 27. Эрүүл мэнд нь сайн, буян хишиг нь зарлагатай.

Эр нь: Төмөрт суусан, 1 цагаан мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Төмөр үхэр. Цагаан эд, хувцас бүү ав. Эд, малын гарзтай. Засал: Гүмэг/жил/, Рүймиг, Мэсний хариулга, Бархасвадь гарагийг (билгийн-25) сар бүр тахиул.. Уншуулах ном: Ариун сан, Алтангэрэл, Жадамба, Дашзэвэг, Дүгэр.

Эм нь: Төмөрт суусан, 2 хар мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Модон могой. Цагаан, хар эд, хувцас бүү ав. Эд, малын гарзтай. Засал: Гүмэг/жил/, Рүймиг, Мэсний хариулга, Буд гарагийг (шинийн-3) сар бүр тахиул.. Уншуулах ном:  Саенинбуу, 8 гэгээн, Лүй вангон, Лүмбэнгарав, Ширнэн, Чогжүмүнсэл, Догсом, Жадамба Дашзэвэг.

-2005 он. Модон тахиа: Нас нь: 15. Буян хишиг нь сайн, эрүүл мэнддээ онцгойлон анхаар.

Эр нь: Модонд суусан, 6 цагаан мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Төмөр үхэр. Ногоон, хөх, цагаан хувцас бүү авч өг. Засал: Гогэг, Усан балин өргө, Ангараг гарагийг (билгийн-29) сар бүр тахиул.. Уншуулах ном: До палчин, Нити, Доржнамжом, Ариун сан. Нялхас хүүхдэд өглөг өг.

Эм нь: Модонд суусан, 4 ногоон мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Шороон могой. Хөх, ногоон хувцас бүү авч өг. Засал: Усан балин өргө, Раху гарагийг (шинийн-8) сар бүр тахиул.. Уншуулах ном: Саенинбуу, 8 гэгээн, Лүй вангон, Лүмбэнгарав, Лусын сан, Нити, Ариун сан.

-2017 он. Гал тахиа: Нас нь: 3. Эрүүл мэнд нь сайн.

Эр нь: Төмөрт суусан, 9 улаан мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Төмөр үхэр. Цагаан, улаан хувцас бүү авч өг. Засал: Сүлд, Рүймиг, Мэсний хариулга, Буд гарагийг (шинийн-3) сар бүр тахиул.. Уншуулах ном:  Норжмаагийн сүн, Жадамба, Дашзэвэг.

Эм нь: Төмөрт суусан, 4 ногоон мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Усан могой. Цагаан, ногоон, хөх хувцас бүү авч өг. Засал: Рүймиг, Мэсний хариулга, Усан балин өргө, Бархасвадь гарагийг (билгийн-25) сар бүр тахиул.. Уншуулах ном: Саенинбуу, 8 гэгээн, Лүй вангон, Лүмбэнгарав, Загдзүсэм, Цэнд.

НОХОЙ жилтнүүдийн жилийн зурлага ШОРООН ГАХАЙ жилд 2019 онд

nohoiНИЙТЛЭГ ТӨЛӨВ: Сүлд нь маш сайн. Хийморь лүндаа нь дорой. Ажил төрөл барцад саадтай. Хэл үг, атаа жөтөө гайгүй. Мөнхийн хуралд өргөл өргө, даган баяс. Хийморийн дарцаг хийсгэ. Засал: Логар/цагаан жил/, Суудлын өнцөг, эр нь Хагацлын үүд хаалга. Уншуулах ном:Алтангаанжуур, Цэвэгмэдийн чого, Улаан юм, Сундуй, Алтангэрэл, Мандал өргүүл.

-1922 он. Усан нохой: Нас нь: 98. Эрүүл мэнд, буян хишиг нь маш дорой болой.

Эр нь: Шороонд суусан, 1 цагаан мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Төмөр тахиа. Шар, цагаан эд, хувцас бүү ав. Үхэгсдийн үйлд бүү оч. Засал: Түй мандал өргө, Сумьяа гарагийг (билгийн-26) сар бүр тахиул.. Уншуулах ном: Дашдондов, Доржнамжом, Алтангэрэл, Ариун сан, Саейнинбо. Газар усаа тахь.

Эм нь: Огторгуйд суусан, 4 ногоон мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Усан могой. Шар, ногоон, хөх эд, хувцас бүү ав. Үхэгсдийн үйлд бүү оч. Засал: Рүймиг, Усан балин өргө, Сугар гарагийг (шинийн-15) сар бүр тахиул.. Уншуулах ном: Лүмбэнгарав, Лусын сан, Алтангэрэл, Намхайнинбо, 13 сан.

-1934 он. Модон нохой: Нас нь: 86. Эрүүл мэнд, буян хишиг нь маш сайн.

Эр нь: Ууланд суусан, 4 ногоон мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Төмөр тахиа. Шар, ногоон, хөх эд, хувцас бүү ав. Засал: Нашидүрсүм, Усан балин өргө, Адьяа гарагийг (билгийн-27) сар бүр тахиул.. Уншуулах ном: Дашдондов, Доржнамжом, Алтангэрэл, Лүмбэнгарав, Лусын сан, Цагаан шүхэрт, Ариун сан, Цагаан өвгөний сан. Шүтдэг газар орноо тахь.

Эм нь: Хийд суусан, 4 ногоон мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Гал могой. Шар, ногоон, хөх эд, хувцас бүү ав. Засал: Нашидүрсүм, Усан балин өргө, Санчир гарагийг (билгийн-19) сар бүр тахиул.. Уншуулах ном: Лүмбэнгарав, Лусын сан, Цагаан шүхэрт. Суварга босго. Газар лус тахь.

-1946 он. Гал нохой: Нас нь: 74. Эрүүл мэнд, буян хишиг нь дорой болой.

Эр нь: Шороонд суусан, 7 улаан мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Төмөр тахиа. Шар, улаан эд, хувцас бүү ав. Хурим, үхэгсдийн үйлд бүү оч. Засал: Амин золиг, Санчир гарагийг (билгийн-19) сар бүр тахиул.. Уншуулах ном: Дашдондов, Доржнамжом, Алтангэрэл, Ширнэн, Саейнинбо. 4 гэлэнд гүнцэг өргө. «Сац» 1000 дэлс. Газар усаа тахь.

Эм нь: Огторгуйд суусан, 4 ногоон мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Төмөр могой. Шар, ногоон, хөх эд, хувцас бүү ав. Үхэгсдийн үйлд бүү оч. Засал: Рүймиг, Усан балин өргө, Ангараг гарагийг (билгийн-29) сар бүр тахиул.. Уншуулах ном: Лүмбэнгарав, Лусын сан, Алтангэрэл, Намхайнинбо, 13 сан.

-1958 он. Шороон нохой: Нас нь: 62. Буян хишиг нь сайн, эрүүл мэнддээ анхаар.

Эр нь: Ууланд суусан, 1 цагаан мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Төмөр тахиа. Шар, цагаан эд, хувцас бүү ав. Хурим, үхэгсдийн үйлд бүү оч. Засал: Нашидүрсүм, Түй мандал өргө, Сумьяагарагийг (билгийн-26) сар бүр тахиул.. Уншуулах ном: Дашдондов, Доржнамжом, Алтангэрэл, Ариун сан, Цагаан шүхэрт, Цагаан өвгөний сан. Шүтдэг газар орноо тахь.

Эм нь: Хийд суусан, 4 ногоон мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Модон могой. Шар, хөх, ногоон эд, хувцас бүү ав. Үхэгсдийн үйлд бүү оч. Засал: Нашидүрсүм, Усан балин өргө, Сугар гарагийг (шинийн-15) сар бүр тахиул.. Уншуулах ном: Лүмбэнгарав, Лусын сан, Цагаан шүхэрт. Газар лус тахь.

-1970 он. Төмөр нохой: Нас нь: 50. Эрүүл мэнд, буян хишиг нь маш сайн.

Эр нь: Шороонд суусан, 4 ногоон мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Төмөр тахиа. Шар, ногоон, хөх эд, хувцас бүү ав. Засал: Усан балин өргө, Адьяа гарагийг (билгийн-27) сар бүр тахиул.. Уншуулах ном: Дашдондов, Доржнамжом, Алтангэрэл, Лүмбэнгарав, Лусын сан, Саейнинбо. Газар усаа тахь.

Эм нь: Огторгуйд суусан, 4 ногоон мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Шороон могой. Шар, ногоон, хөх эд, хувцас бүү ав. Засал: Рүймиг, Усан балин өргө, Санчир гарагийг (билгийн-19) сар бүр тахиул.. Уншуулах ном: Лүмбэнгарав, Лусын сан, Алтангэрэл, Намхайнинбо, 13 сан.

-1982 он. Усан нохой: Нас нь: 38. Эрүүл мэнд, буян хишиг нь маш дорой болой.

Эр нь: Ууланд суусан, 7 улаан мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Төмөр тахиа. Шар, улаан эд, хувцас бүү ав. Эд, малын гарзтай. Хурим, үхэгсдийн үйлд бүү оч. Засал: Нашидүрсүм, Амин золиг, Санчир гарагийг (билгийн-19) сар бүр тахиул.. Уншуулах ном: Ариун сан, Цагаан шүхэрт, Дашдондов, Доржнамжом, Алтангэрэл, Ширнэн. 4 гэлэнд гүнцэг өргөШүтдэг газар орноо тахь.

Эм нь: Хийд суусан, 4 ногоон мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Усан могой. Шар, ногоон, хөх эд, хувцас бүү ав. Эд, малын гарзтай. Хурим, үхэгсдийн үйлд бүү оч. Засал: Нашидүрсүм, Усан балин өргө, Ангараг гарагийг (билгийн-29) сар бүр тахиул.. Уншуулах ном: Лүмбэнгарав, Лусын сан, Цагаан шүхэрт. Суварга босго. Газар лус тахь.

-1994 он. Модон нохой: Нас нь: 26. Эрүүл мэнд, буян хишиг нь маш сайн.

Эр нь: Шороонд суусан, 1 цагаан мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Төмөр тахиа. Шар, цагаан эд, хувцас бүү ав. Засал: Түй мандал өргө, Сумьяа гарагийг (билгийн-26) сар бүр тахиул.. Уншуулах ном: Дашдондов, Доржнамжом, Алтангэрэл, Ариун сан, Саейнинбо. «Сац» 1000 дэлс. Газар усаа тахь.

Эм нь: Огторгуйд суусан, 4 ногоон мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Гал могой. Шар, ногоон, хөх эд, хувцас бүү ав. Засал: Рүймиг, Усан балин өргө, Сугар гарагийг (шинийн-15) сар бүр тахиул.. Уншуулах ном: Лүмбэнгарав, Лусын сан, Алтангэрэл, Намхайнинбо, 13 сан.

-2006 он. Гал нохой: 14. Эрүүл мэнд, буян хишиг нь маш дорой болой.

Эр нь: Ууланд суусан, 4 ногоон мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Төмөр тахиа. Шар, ногоон, хөх хувцас бүү авч өг. Засал: Нашидүрсүм, Усан балин өргө, Адьяа гарагийг (билгийн-27) сар бүр тахиул.. Уншуулах ном: Дашдондов, Доржнамжом, Алтангэрэл, Лүмбэнгарав, Лусын сан, Цагаан шүхэрт, Ариун сан, Цагаан өвгөний сан.

Эм нь: Хийд суусан, 4 ногоон мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Төмөр могой. Шар, ногоон, хөх хувцас бүү авч өг. Засал: Нашидүрсүм, Усан балин өргө, Санчир гарагийг (билгийн-19) сар бүр тахиул.. Уншуулах ном: Лүмбэнгарав, Лусын сан, Цагаан шүхэрт. Суварга босго. Газар лус тахь.

-2018 он. Шороон нохой: Нас нь: 2. Буян хишиг нь сайн, эрүүл мэндэд анхаар.

Эр нь: Шороонд суусан, 7 улаан мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Төмөр тахиа. Шар, улаан хувцас бүү авч өг. Засал: Амин золиг, Санчир гарагийг (билгийн-19) сар бүр тахиул.. Уншуулах ном: Дашдондов, Доржнамжом, Алтангэрэл, Ширнэн, Саейнинбо.

Эм нь: Огторгуйд суусан, 4 ногоон мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Модон могой. Шар, ногоон, хөх хувцас бүү авч өг. Засал: Усан балин өргө, Ангараг гарагийг (билгийн-29) сар бүр тахиул.. Уншуулах ном: Лүмбэнгарав, Лусын сан, Алтангэрэл, Намхайнинбо, 13 сан.

ГАХАЙ жилтнүүдийн жилийн зурлага ШОРООН ГАХАЙ жилд 2019 онд

gahaiНИЙТЛЭГ ТӨЛӨВ: Сүлд, хийморь нь маш дорой. Ажил төрөл машид саад ихтэй. Атаа жөтөө, хар цагаан хэл үг дунд зэрэг. Мөнхийн хуралд өргөл өргө, даган баяс. Эр нь олзын үүд нээгдсэн.Засал: Сүлд, Рангэг/жил орсны/. Уншуулах ном: Алтангаанжуур, Цэвэгмэдийн чого, Улаан юм, Сундуй, Алтангэрэл, Мандал өргүүл.

-1923 он. Усан гахай: Нас нь: 97. Эрүүл мэнд, буян хишиг нь маш дорой болой.

Эр нь: Галд суусан, 6 цагаан мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Төмөр туулай. Улаан, цагаан эд, хувцас бүү ав. Хурим, үхэгсдийн үйлд бүү оч. Засал: Гүмэг, Жидү гарагийг (билгийн-18) сар бүр тахиул.. Уншуулах ном: До палчин, Нити, Доржнамжом, Цэнд. Нялхас хүүхдэд өглөг өг.

Эм нь: Усанд суусан, 2 хар мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Модон тахиа. Шар, хар эд, хувцас бүү ав. Идээнээс бузартах. Засал: Гүмэг, Рүймиг, Шавдаг дором гарга, Адьяа гарагийг (билгийн-27) сар бүр тахиул.. Уншуулах ном: Ширнэн, Чогжүмүнсэл, Догсом, Лүмбэнгарав, Лүйвангон. Газар усаа тахь.

-1935 он. Модон гахай: Нас нь: 85. Эрүүл мэнд, буян хишиг нь сайн.

Эр нь: Усанд суусан, 6 цагаан мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Төмөр туулай. Хар, цагаан эд, хувцас бүү ав. Засал: Рүймиг, Шавдаг дором, Сугар гарагийг (шинийн-15) сар бүр тахиул.. Уншуулах ном: До палчин, Нити, Доржнамжом, Лүмбэнгарав, Лүйвангон. Нялхас хүүхдэд өглөг өг. Газар усаа тахь.

Эм нь: Галд суусан, 8 цагаан мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Шороон тахиа. Улаан, цагаан эд, хувцас бүү ав. Засал: Гогэг, Сумьяа гарагийг (билгийн-26) сар бүр тахиул.. Уншуулах ном: Цэнд уншуул.

-1947 он. Гал гахай: Нас нь: 73. Эрүүл мэнд, буян хишиг нь дорой.

Эр нь: Галд суусан, 8 цагаан мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Төмөр туулай. Улаан, цагаан эд, хувцас бүү ав. Хурим, үхэгсдийн үйлд бүү оч. Засал: Гүмэг, Мэнгэ/8 цагаан/, Раху гарагийг (шинийн-8) сар бүр тахиул.. Уншуулах ном: Цэнд уншуул. Бурхан сахиус тахиул.

Эм нь: Усанд суусан, 7 улаан мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Усан тахиа. Хар, улаан эд, хувцас бүү ав. Хурим, үхэгсдийн үйлд бүү оч. Засал: Гүмэг, Мэнгэ/7 улаан/, Рүймиг, Амин золиг, Шавдаг дором, Жидү гарагийг (билгийн-18) сар бүр тахиул.. Уншуулах ном: Ширнэн, Лүмбэнгарав, Лүйвангон.

-1959 он. Шороон гахай: Нас нь: 61. Буян хишиг нь сайн, эрүүл мэнддээ анхаар.

Эр нь: Усанд суусан, 6 цагаан мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Төмөр туулай. Хар, цагаан эд, хувцас бүү ав. Хурим, үхэгсдийн үйлд бүү оч. Засал: Рүймиг, Шавдаг дором, Жидү гарагийг (билгийн-18) сар бүр тахиул.. Уншуулах ном: До палчин, Нити, Доржнамжом, Лүмбэнгарав, Лүйвангон. Газар усаа тахь.

Эм нь: Галд суусан, 2 хар мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Гал тахиа. Улаан, хар эд, хувцас бүү ав. Хурим, үхэгсдийн үйлд бүү оч. Засал: Адьяа гарагийг (билгийн-27) сар бүр тахиул.. Уншуулах ном: Чогжүмүнсэл, Догсом, Цэнд.

-1971 он. Төмөр гахай: Нас нь: 49. Эрүүл мэнд, буян хишиг нь маш сайн.

Эр нь: Галд суусан, 6 цагаан мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Төмөр туулай. Улаан, цагаан эд, хувцас бүү ав. Засал: Гүмэг, Сугар гарагийг (шинийн-15) сар бүр тахиул.. Уншуулах ном: До палчин, Нити, Доржнамжом, Цэнд. Нялхас хүүхдэд өглөг өг.

Эм нь: Усанд суусан, 8 цагаан мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Төмөр тахиа. Хар, цагаан эд, хувцас бүү ав. Засал: Гүмэг, Гогэг, Рүймиг, Шавдаг дором гарга, Сумьяа гарагийг (билгийн-26) сар бүр тахиул.. Уншуулах ном: Лүмбэнгарав, Лүйвангон. Газар усаа тахь.

-1983 он. Усан гахай: Нас нь: 37. Эрүүл мэнд, буян хишиг нь маш дорой.

Эр нь: Усанд суусан, 8 цагаан мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Төмөр туулай. Хар, цагаан эд, хувцас бүү ав. Эд, малын гарзтай. Хурим, үхэгсдийн үйлд бүү оч. Засал: Мэнгэ/8 цагаан/, Рүймиг, Шавдаг дором гарга, Раху гарагийг (шинийн-8) сар бүр тахиул.. Уншуулах ном: Лүмбэнгарав, Лүйвангон. Бурхан сахиус тахиул. Газар усаа тахь.

Эм нь: Галд суусан, 7 улаан мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Модон тахиа. Улаан эд, хувцас бүү ав. Эд, малын гарзтай. Хурим, үхэгсдийн үйлд бүү оч. Засал: Мэнгэ/7 улаан/, Амин золиг, Жидүгарагийг (билгийн-18) сар бүр тахиул.. Уншуулах ном: Ширнэн, Цэнд. 4 гэлэнд гүнцэг өргө.

-1995 он. Модон гахай: Нас нь: 25. Эрүүл мэнд, буян хишиг нь маш сайн.

Эр нь: Галд суусан, 6 цагаан мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Төмөр туулай. Улаан, цагаан эд, хувцас бүү ав. Засал: Гүмэг, Жидү гарагийг (билгийн-18) сар бүр тахиул.. Уншуулах ном: До палчин, Нити, Доржнамжом, Цэнд. Нялхас хүүхдэд өглөг өг.

Эм нь: Усанд суусан, 2 хар мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Шороон тахиа. Хар эд, хувцас бүү ав. Засал: Гүмэг, Рүймиг, Шавдаг дором гарга, Адьяа гарагийг (билгийн-27) сар бүр тахиул.. Уншуулах ном: Ширнэн, Чогжүмүнсэл, Догсом, Лүмбэнгарав, Лүйвангон. Газар усаа тахь.

-2007 он. Гал гахай: Нас нь: 13. Эрүүл мэнд, буян хишиг нь маш дорой.

Эр нь: Усанд суусан, 6 цагаан мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Төмөр туулай. Хар, цагаан хувцас бүү авч өг. Засал: Рүймиг, Шавдаг дором, Сугар гарагийг (шинийн-15) сар бүр тахиул.. Уншуулах ном: До палчин, Нити, Доржнамжом, Лүмбэнгарав, Лүйвангон. Нялхас хүүхдэд өглөг өг. Газар усаа тахь.

Эм нь: Галд суусан, 8 цагаан мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Усан тахиа. Улаан, цагаан хувцас бүү авч өг. Засал: Гогэг, Сумьяа гарагийг (билгийн-26) сар бүр тахиул.. Уншуулах ном: Цэнд уншуул.

-2019 он. Шороон гахай: Нас нь: 1. Эрүүл мэндэд анхаар.

Эр нь: Галд суусан, 8 цагаан мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Төмөр туулай. Улаан, цагаан хувцас бүү авч өг. Засал: Гүмэг, Мэнгэ/8 цагаан/, Раху гарагийг (шинийн-8) сар бүр тахиул.. Уншуулах ном: Цэнд, Загдзүсэм, Банзрагч, Бумчин.

Эм нь: Усанд суусан, 7 улаан мэнгэ эрхшээсэн, урвасан жил Гал тахиа. Хар, улаан хувцас бүү авч өг. Засал: Амин золиг, Шавдаг дором, Жидү гарагийг (билгийн-18) сар бүр тахиул.. Уншуулах ном: Ширнэн, Лүмбэнгарав, Лүйвангон.

Гандантэгчэнлин хийдийн зурхайч лам, Зурхайч овгийн Доржийн Цогтбаатар

 

Энэ мэдээ танд таалагдаж байвал LIKE хийгээрэй. Танд баярлалаа.
Манай сайт танд таалагдаж байвал LIKE хийгээрэй. Танд баярлалаа.
    АНХААР! Та сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууныг баримтална уу. Ёс бус сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Мэдээний сэтгэгдэлд www.mongolcom.mn хариуцлага хүлээхгүй.